Austria

Austria

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEGH

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. W Europie Południowej zapowiada się nadpodaż gazu z uwagi na nowe projekty gazowe z Bliskiego Wschodu. Węgry konsultują przepustowość przyrostową między Austrią, Słowacją i Słowenią. Sąd nieprawomocnie orzekł karę więzienia dla premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL za prywatyzację INA.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 12,12 EUR/MWh odnotowano 15. stycznia (poprzednio 10,93 EUR/MWh), zaś najwyższą 13,16 EUR/MWh w dniu 6 stycznia (poprzednio 13,35 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie stycznia wyniosła 12,70 EUR/MWh (w II poł. grudnia było to 12,40 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 7. stycznia – 390 GWh (w II poł. grudnia 301 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 495 GWh.

OMV, Shell i PETRONAS uruchamiają nowe złoże Lerak w Malezji. OMV działa przez spółkę Supra OMV, która zwiększy swoją produkcję do 30 tys. boe dziennie.

Węgierski operator (FGSZ) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie proponowanych projektów obejmujących zapotrzebowanie na przyrostową zdolność przesyłową z Austrią, Słowacją i Słowenią. Przesył gazu z Ukrainy na Węgry przebiega bez zakłóceń.

Chorwacki sąd wydał nieuprawomocniony jeszcze wyrok skazujący byłego premiera Chorwacji i obecnego prezesa MOL, na odpowiednio: 6 lat i 2 lata pozbawienia wolności za przekupstwo. Sprawa dotyczy zarzucanego przyjęcia korzyści majątkowej za umożliwienie MOL-owi wykupienie chorwackiej, naftowej firmy INA. MOL odpowiada, że Trybunał ONZ w Genewie nie stwierdził winy prezesa MOL.

Algieria zmniejsza podatek z tytułu wydobycia węglowodorów z 85% do 60-65%. Ustabilizowała się także opłata produkcyjna – na wysokości 10%. Reformy odpowiadają na spadek krajowej produkcji. Sieciowy eksport do Hiszpanii oraz Włoch zmalał o 11 mld m3, do 21 mld m3. Nieznacznie wzrósł za to eksport LNG, o 2 mld m3.

Izrael przesłał pierwszy gaz ze złoża Lewiatan do Egiptu. Zdolność produkcyjna złoża to 34 mln m3 dziennie. Izraelska Delek Drilling podpisała w 2018 r. umowę o sprzedaży egipskiemu Dolphinus Holdings 64 mld m3 gazu, rozłożoną na 10 lat. Umowa warta jest 15 mld USD. Izraelski rząd twierdzi, ze w przeciągu kilku miesięcy możliwe będzie reeksportowanie tego gazu do Europy. Również Jordania myśli o współpracy w sektorze gazowym – parlament analizuje możliwości importu.

Katar zawarł z Kuwejtem długoterminowy kontrakt na dostawy LNG w wysokości 3 mln ton rocznie przez 15 lat, począwszy od 2022 r.

W czasie, gdy Izrael i Cypr coraz intensywniej pracują nad planowaniem gazociągu East Med, Turcja zacieśnia konkurencyjną współpracę z Libią w sprawie wydobyci węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Leave a Reply