Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,9 EUR/MWh. Konsultacje połączenia gazowego Polska – Czechy.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 12,28 EUR/MWh odnotowano 15. stycznia (poprzednio 9,66 EUR/MWh), zaś najwyższą 14,23 EUR/MWh w dniu 5. stycznia (poprzednio 13,70 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie stycznia wyniosła 12,96 EUR/MWh (w II poł. grudnia było to 12,03 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 8. stycznia – 22 GWh (w II poł. grudnia 41GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 124 GWh.

Operatorzy NET4GAS oraz Gaz System rozpoczęli konsultacje publiczne dot. propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech. Procedura wynika ze wcześniejszego, niewiążącego zgłoszenia zapotrzebowania na takie usługi w 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego br. Przy połączeniu o maksymalnej przepustowości 1,27 GW przez punkt Český Těšín/Cieszyn niezbędna okaże się budowa 113 km gazociągu DN 500 (53 km po polskiej stronie, na relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim) oraz dwóch stacji kompresorów (nowa jednostka w Kędzierzynie – 8 MW mocy). Dodatkowo, w ramach Korytarza Północ-Południe należy zrealizować także połączenie Oświęcim – Tworzeń, tak aby umożliwić rewersowy przepływ przez punkt Cieszyn. Koszty Gaz Systemu oszacowano na 75, a NET4GAS-u na 136 mln EUR. Zatwierdzenie projektu szacunkowo nastąpiłoby w 1Q 2021 r.

Zapotrzebowanie Indii w ropą naftową przewyższy zużycie Chin w połowie lat 20-tych – przewiduje IEA. Biorąc pod uwagę to, że UE zamierza ograniczać konsumpcję ropy, tym dalej od Europy przesunie się centrum wymiany surowca.

Leave a Reply