Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. NS2 wnioskuje o wyłączenie z TPA. Uniper zawarł umowę na dostawę LNG. EON inwestuje w OZE. Koniec konsultacji w sprawie VIP dla EUGAL. Niemcy konsultują zasady ograniczenia wykorzystania węgla brunatnego.

W I połowie stycznia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 11,80 – 13,21 EUR/MWh (poprzednio 10,86 – 13,14 EUR/MWh), a na GASPOOL 11,73 – 13,41 EUR/MWh (poprzednio 10,50 – 13,10 EUR/MWh). Na NCG najwyższą cenę odnotowano 6. stycznia, a na GASPOOL-u 5. stycznia. Najniższą cenę na NCG i GASPOOL-u odnotowano 15. stycznia. Średnia cena dla Niemiec w I połowie stycznia br. wyniosła 12,47 EUR/MWh (w II połowie grudnia br. wynosiła 12,27 EUR/MWh).

Nord Stream 2 AG złożyło do Bundesnetzagentur wniosek o zwolnienie z obowiązków stosowania przepisów dyrektywy gazowej dla niemieckiej części odcinka Nord Streamu 2. W rozmowie z wicepremierem Ukrainy unijny Komisarz ds. energii Kadri Simson skomentował, że prawo wspólnotowe powinno być stosowane bez wyjątków. Projekt budowy magistrali jest znacznie opóźniony. Pierwsze komercyjne dostawy miały rozpocząć się z końcem 2019 r., podczas gdy mogłoby to realnie nastąpić do końca 2020 r. lub w Q1 2021 r.

Uniper podpisał z singapurskim Woodside długoterminową umowę na dostawy LNG z Australii. Począwszy od 2021 r. spółka będzie importować, przez 13 lat, blisko 0,7 mld m3 LNG rocznie. Kontrakt zakłada możliwość podwojenia importowanego wolumenu, począwszy od 2025 r., do 1,38 mld m3/rok. LNG zostanie dostarczone z Terminala Pluto, dokąd trafi w całości ze złoża Scarborough. Decyzja o wzroście wolumenu dostaw jest uzależniona od decyzji o rozbudowie terminala.

E.ON  zaciągnęło 3 transze o wartości 2,5 mld EUR. Wypłata transzy na zielone inwestycje o wartości 1 mld EUR nastąpi w 2027 r.

14 stycznia zakończyły się konsultacje dot. punktu VIP-u Brandov – Deutschneudorf dla gazociągu EUGAL. W konsultacjach wzięły udział Net4gas, Fluxys, Gascade, Gasunie i Ontras. Strony ustaliły procedury komercyjnego współzarządu.

Dyrektor Generalny amerykańskiego Six One Commodities zapowiedział wejście spółki na rynek obrotu LNG przed końcem Q1 br. Niewykluczone, że wśród członków znajdą się eksperci z Gazprom Marketing and Trading. W I. poł. stycznia br. z Gazprom Marketing & Trading odeszło dwóch menadżerów dla działów obrotem LNG i ropą naftową. Spółka nie udzieliła komentarza.

Wkrótce zostaną opublikowane wyniki porozumienia niemieckiego rządu z 4 krajami federalnymi ws. polityki wychodzenia z energetyki opartej na węglu brunatnym. Obecny udział węgla w krajowym miksie energetycznym wynosi 33%. Rekompensaty rynkowe z tego powodu, tylko w 2019 r. wyniosły 40 mld EUR.

Leave a Reply