Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu. Zniwelowanie czynników wzrostowych dzięki ciepłej pogodzie.

W I połowie stycznia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w prze¬dziale: 11,18 – 15,65 EUR/MWh (patrz ta¬bela obok), a dla cen referencyjnych gazu 11,86 – 15,85 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła z 12,71 do 12,85 EUR/MWh. Różni¬ca między średnią ceną gazu spot w Niem¬czech (12,47 EUR/MWh) i TGE (14,52 EUR/MWh) wzrosła do 2,05 EUR/MWh.

Zasadniczo w omawianym okresie odnotowano spadek cen gazu w porównaniu do poprzedniego okresu. Nieznaczna różnica średniej cen pomiędzy okresami wynika ze znacznego spadku w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Od momentu wyjaśnienia sytuacji (przynajmniej do pewnego stopnia) na linii Rosja-Ukraina dotyczącej tranzytu rynek gazu kontynuuje trend spodkowy będąc pod przemożnym wpływem wyjątkowo ciepłej jak na tę porę roku aury i (związanego z tym po części) wysokim stanem napełnienia magazynów gazu, w tym również na Ukrainie, tak wysokich poziomów napełnienia magazynów, jakich nie mieliśmy od 10 lat. Te czynniki oddziałują na tyle silnie, że sporadyczne sytuacje, które częstokroć powodują korekty, nie robiły tym razem na traderach większego wrażania. W analizowanym okresie mieliśmy do czynienia m.in. z restartowaniem elektrowni gazowej w Niemczech (1,8 GW), wydłużeniem przestoju elektrowni atomowych, nieplanowanymi przerwami dostaw z Norwegii i na początku analizowanego okresu rynek spot reagował pewnymi wzrostami. Jednak, gdy pojawiły się prognozy zapowiadające ciepłą aurę do końca miesiąca rynek szybko zniósł te wzrosty. Dynamiczne ruchy na rynku ropy po wydarzeniach w Iraku i Iranie nie spowodowały praktycznie żadnego efektu. „Oderwanie” rynków w takim stopniu jest znamienne.

Leave a Reply