Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,5 EUR/MWh. Dobre notowania CEZ-u. Przejęcie innogy Česká republika. Postęp w budowie Turkish Stream.
Najniższą cenę na OTE – 12,86 EUR/MWh odnotowano 3 listopada (poprzednio 13,90 EUR/MWh), zaś najwyższą 14,68 EUR/MWh w dniu 11 listopada (poprzednio 15,81 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie listopada wyniosła 13,61 EUR/MWh (w II poł. października było to 15,08 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 8 listopada – 40 GWh (w II poł. października 16 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 201 GWh.
CEZ w Q1-Q3 2020 zanotowała 5% wzrost przychodów (do 155,5 mld CZK r/r). Wynik EBITDA jest wyższy o 14% (równy 50,9 mld CZK). Zysk operacyjny grupy wzrósł o 5% (do 23,2 mld CZK), a wynik netto pozostał na poziomie 13,6 mld CZK.
Węgierska MVM Zrt. nabyła 100% udziałów innogy Česká republika a.s. Przejęcie wymaga jeszcze zgody KE.
Bułgaria zakończyła budowę Balkan Stream – przedłużenie Turkish Stream. Koszt inwestycji to 1,1 mld EUR. Rurociąg podłączono do serbskiego systemu przesyłowego. Po zakończeniu odcinka serbskiego i połączniu z węgierską infrastrukturą do końca tego roku gaz ten będzie mógł popłynąć do Austrii i Europy Śr. od Q3 2021.
1 stycznia 2021 roku węgierska RBP przejmie handel zdolnościami przesyłowymi punktów wejścia i wyjścia na odcinku Greifswald lądowych odnóg Nord Stream – OPAL i NEL.
Rząd rumuński rozważa zakup 50% udziałów w złożu Neptun Deep na Morzu Czarnym przez państwowego producenta Romgaz. Obecnie 50% udziałów projektu posiada OMV Petrom – kapitał austriacki. Pozostałe 50% posiada ExxonMobil, który wcześniej ogłosił zamiar sprzedaży udziałów. PGNiG wycofał się z rywalizacji.
UE stara się usunąć paliwa kopalne z listy ochronnej Traktatu Karty Energetycznej (ETC). Przedsiębiorcy wykorzystali już ETC do pozwania Słowenii w sprawie ochrony środowiska i zakwestionować holenderskiego planu odchodzenia od węgla. Argumentuje się, że Zielony Ład szkodzi wartości aktywów.