Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 2 EUR/MWh.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 6,43 EUR/MWh odnotowano 1 sierpnia (poprzednio 6,08 EUR/ MWh), zaś najwyższą 8,91 EUR/ MWh w dniu 9 sierpnia (poprzednio 6,44 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie sierpnia wyniosła 8,25 EUR/MWh (w II poł. lipca było to 6,27 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 4 sierpnia – 230 GWh (w II poł. lipca 290 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 599 GWh.

PowerGlobe Europe planuje w nadchodzących latach zwiększyć swoją aktywność w obszarze LNG w południowej Europie. PG zarezerwował w terminalu LNG w Chorwacji po 2,6 mld m3/rok do 2035 roku. Za pośrednictwem Croatia LNG spółka liczy, że uzyska dostęp do rynków gazu w Chorwacji, na Węgrzech, Słowenii, Słowacji i Czechach, a w przyszłości także do krajów bałkańskich, w tym z obecnie ograniczoną gazyfikacją. W sumie PowerGlobe chce mieć 3,6 mld m3/rok zdolności importowej LNG w Europie do 2023 r. PG planuje posiadanie przepustowości również w innych terminalach Europy Południowej, m.in. we Włoszech oraz w Hiszpani.

Szef libijskiej państwowej National Oil Corp ostrzegł 8 sierpnia, że obecność przechowywanych łatwopalnych towarów w głównych terminalach eksportowych ropy grozi potencjalnie gorszą katastrofą niż eksplozja w Bejrucie z początku sierpnia br., ponieważ wokół obiektów trwa nasilający się konflikt zbrojny. Prezes NOC powiedział, że w kluczowych terminalach eksportowych znajdują się również towary, takie jak amoniak, który może zapalić się w podobny sposób jak azotan amonu, który eksplodował w Bejrucie. Libijska produkcja ropy została ograniczona do około 70 000 -100 000 bbl/d w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z ponad 1,1 mln bbl/d przed blokadą portów.

Produkcja gazu ziemnego w pierwszych pięciu miesiącach br. w Algierii spadła do 35 mld m3, w porównaniu z 42 mld m3 w tym analogicznym okresie 2017 r. Algieria liczy na odświeżone prawo węglowodorowe, uchwalone pod koniec ur., aby ożywić sektor po ustąpieniu pandemii.

Wstrzymane dostawy gazu do Turcji z kierunku rosyjskiego. Ze względu na brak popytu, dwa gazociągi – Blue Stream i Turkish Stream – pozostają puste. Turcja bowiem zwiększa zakupy gazu od Azerbejdżanu i od marca br. to właśnie ten kraj jest największym dostawcą gazu do Turcji. – W ubiegłym roku dostawy gazu z pola Shah Deniz do Turcji wzrosły o 27%, a Ankara ma zamiar dalej je zwiększać – zgodnie z wypowiedziami ministra spraw zagranicznych Turcji.

Izraelskie Ministerstwo Energii zapowiedziało, że chce zrezygnować z czterech projektów budowy elektrowni gazowych o łącznej mocy 4,86 GW. Zamiar uzasadniono powołaniem na możliwość zrezygnowania z realizacji tych projektów, ponieważ dzięki postępowi technologicznemu Izrael jest teraz w stanie zwiększyć swoje cele w zakresie OZE, głównie z instalacji fotowoltaicznych. Po modyfikacji izraelskie plany rozbudowy mocy wytwórczych do 2030 roku zakładają wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego ponad 12 GW nowych mocy OZE plus 2,2 GW w magazynach energii, a także 4 GW mocy gazowych. W czerwcu izraelskie ministerstwo zastrzega, że jego celem jest ograniczenie zapotrzebowania moc z nowych elektrowni zadeklarowało, że podwyższy cel OZE dla energii elektrycznej na 2030 rok z 17% do 30%. Pozostałe 70% energii elektrycznej ma być produkowane w źródłach gazowych.