Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,9 EUR/MWh.

Najniższą cenę na OTE – 5,99 EUR/MWh odnotowano 1 sierpnia (poprzednio 5,40 EUR/MWh), zaś najwyższą 8,53 EUR/MWh w dniu 15 sierpnia (poprzednio 6,04 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie sierpnia wyniosła 7,64 EUR/MWh (w II poł. lipca było to 5,76 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 5 sierpnia – 35 GWh (w II poł. lipca 21 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 249 GWh.

Zysk netto Grupy ČEZ za pierwsze półrocze osiągnął 14,7 mld CZK, co oznacza wzrost o 1,3 mld rok do roku (9%). Wzrost wynika z dodatkowych zysków z handlu towarami, złagodzenia negatywnego wpływu COVID-19, a także spodziewanych dodatkowych przychodów w wysokości 1,5 mld CZK w wyniku orzeczenia sądu w postępowaniu, w którym ČEZ domaga się odsetek za zwłokę zwrotu części podatku związanego z uprawnieniami do emisji w 2011 i 2012 r. oraz wzrostu cen realizacji wytworzonej energii elektrycznej w Czechach w związku z wieloletnią przedsprzedażą na rynkach hurtowych w Niemczech.

Budowa gazociągu Bałkański Potok (bałkańskie przedłużenie Turkish Stream) ma zakończyć się do końca roku. Premier Bułgarii poinformował z końcem lipca, że budowa gazociągu postępuje i projekt będzie zrealizowany zgodnie z planem. Połączenie z Azerbejdżanem oraz powstający interkonektor z Grecją daje Bułgarii możliwość dywersyfikacji dostaw surowca.

Na 2023 rok planowane jest uruchomienie dwublokowej elektrowni jądrowej w Bułgarii. Bułgarski rząd planuje do końca tego roku wybrać inwestora, który zbuduje i będzie nadzorował dwa rosyjskie reaktory typu PWR. Planowany koszt inwestycji to 10 mld EUR.

Chorwacja i Słowenia, rozpoczęły rozmowy o rozbudowie elektrowni atomowej Krško, Problemem środowiskowym jest kwestia porozumienia o miejscu składowania odpadów. Państwa w lipcu podjęły decyzję o wydłużeniu okresu działalności elektrowni jądrowej o 20 lat – do 2043 roku. Elektrownia dostarcza około 40% energii elektrycznej wyprodukowanej w Słowenii.