Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 lipca br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 29 802 GWh, czyli ok. 83%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (12 300 GWh), mniej w IM Sanok (10 339 GWh) oraz w GIM Kawerna (7 163 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 1 396 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 1 921 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 2 240 GWh oraz odebrano 225 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 3 485 GWh i odebrano 0 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 28 406 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 87% (83 TWh), Niemcy 88% (201 TWh), Belgia 97% (8,8 TWh), Francja 86% (111 TWh), Ukraina 71% (228 TWh). Stan napełnienia UE to 86% (947 TWh).

Złoże Mirocin na Podkarpaciu jeszcze w tym roku zostanie zrewitalizowane. Nowo odkryte pokłady, położone głębiej od dotychczasowych, szacuje się na 1 mld m3 gazu.

PGNiG Termika zainwestuje ok. 30 mln PLN w budowę elektrociepłowni zasilanej gazem w Przemyślu. Pracując w systemie kogeneracji jej moc energii cieplnej wyniesie 11,05 MW, zaś energii elektrycznej 5,19 MW. Zakończenie inwestycji planowane jest na 3Q 2021.

Litewski OSP Amber Grid zlecił zaprojektowanie rozbudowy regionalnych możliwości przesyłu gazu pomiędzy Litwą i Łotwą. Projekt podyktowany jest 2 inwestycjami na granicach państwa: na wschodzie budowy połączenia między Łotwą i Finlandią; na zachodzie między Polską i Litwą. Koszt inwestycji szacowany jest na 10 mln EUR, z czego ok. 5 pokryje UE.