Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie sierpnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 156 – 174 GWh, GCP (DE-PL) 32 – 33 GWh, GCP [UA-PL] 49 – 86 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 42 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 37 aukcji przepustowości ciągłej na produkty kwartalne w roku gazowym 2020-2021, organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz UA TSO. Wylicytowano 5 aukcji przepustowości ciągłej, odpowiednio: 50 MWh/h i 69 MWh/h dla punktu GCP Gaz System/UA TSO We, 89 MWh/h dla punktu Wysokoje, 48 MWh/h dla punktu Tietierowka, 24 MWh/h dla PWP (SGT-KSP).

7 sierpnia Gaz System podpisał umowy z Brunel Energy Europe BV, Nova People AS oraz Premier Technical Resources, które zapewnią usługi nadzoru inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych przy gazociągu Baltic Pipe. Samym wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych zajmuje się Saipem. Do nadzoru środowiskowego została wybrana Ramboll Danmark A/S, która była odpowiedzialna dotychczas za prace analityczne, badawcze i projektowe, niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu.

Gazociąg Polska-Litwa (GIPL) na całym odcinku wchodzi w fazę budowlaną. Konsorcjum ROMGOS oraz TOLOS. wybuduje gazociąg na trasie od Tłoczni Gazu Hołowczyce I wraz z układem włączeniowym do granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka o długości ok. 72,5 km. Wartość kontraktu wynosi ponad 171 mln PLN. Z kolei wykonawcą robót budowlanych na trasie zadania drugiego (ok. 84,7 km) od granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka do Rudka Skroda (woj. podlaskie) została firma PORR S.A. (244 mln PLN).