Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 października br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 35 198 GWh, czyli ok. 98%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (14 691 GWh), mniej w IM Sanok (11 865 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 642 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku jest go więcej o 850 GWh. Od początku miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 91 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 187 GWh oraz odebrano 291 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 216 GWh i odebrano 92 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 349 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 91% (87 TWh), Niemcy 95% (216 TWh), Belgia 97% (8,7 TWh), Francja 97% (128 TWh), Ukraina 77% (248 TWh). Stan napełnienia UE to 95% (1 062 TWh).

Gas Storage Poland informuje, że udostępnia zdolności magazynowe w ramach umów krótkoterminowych na warunkach przerywanych w GIM Kawerna na okres od 1 listopada 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r., w wielkości: do 131,6 MWh pojemności czynnej, do 98,042 MWh/h mocy zatłaczania, do 225,694 MWh/h mocy odbioru.

Prezes PSG oszacował na 10 mld PLN wartość polskiego programu biometanowego, zakładając docelowe wprowadzanie do sieci gazowych 4 mld m3 surowca rocznie. Państwowe przedsiębiorstwa liczą na znaczną pomoc finansową UE. Według danych URE na koniec Q2 br. łączna moc zainstalowana instalacjach biogazowych wyniosła 245 MW.