Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie listopada przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 155 – 157 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 5 GWh, GCP [UA-PL] 105 – 116 GWh. Przepływu przez punkt Cieszyn (CZ-PL oraz GCP (PL-UA) nie zarejestrowano.
OSP potwierdza rozpoczęcie kontroli CBA w sprawie inwestycji związanych z rozbudową węzła Rembelszczyzna, realizowanych w latach 2012-2016.
Od 4 listopada Gaz System oraz AB Amber Grid prowadzą niewiążącą procedurę badania rynku w ramach gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL). Celem tego działania jest pozyskanie informacji na temat zainteresowania uczestników rynku usługami w zakresie nowych zdolności przesyłowych interkonektora. Obaj operatorzy ustalili, że oprócz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, projekt GIPL wykazuje wysoki potencjał komercyjny i może przynieść wysoką wartość ekonomiczną dla uczestników rynku. Zagadnieniami szczególnie ważnymi w tym procesie są: ustalenie cen (poziomu taryf) oraz możliwe metody alokacji zdolności przesyłowych.
Zgodnie z harmonogramem Gaz System, terminal LNG w Świnoujściu odebrał pierwszą dostawę wężownicy do obsługi nowych regazyfikatorów SCV, w których przepływający skroplony gaz ziemny zmienia stan skupienia w gazowy.
ENTSOG rozpoczęło konsultacje w sprawie projektu raportu w zakresie scenariuszy politycznych w kontekście porozumienia paryskiego (scenariusz dziesięcioletniego rozwoju sieci 2022).
Władze Rybnika zaplanowały gazyfikację czterech dzielnic. Prace w nich są już w większości zakontraktowane; wszystkie powinny zostać wykonane w 2021 r. Trwają starania, żeby do końca marca 2021 r. zainteresowani mieli podpisane umowy przyłączeniowe. Wybrano wykonawcę części prac. Przedsięwzięcie obejmuje kilkadziesiąt km sieci gazowej.