Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,2 EUR/MWh. Austria z nowym kontraktem na import gazu z Rosji.

Najniższą cenę 13,71 EUR/MWh odnotowano 7 grudnia (poprzednio 12,42 EUR/MWh), zaś najwyższą 16,05 EUR/MWh w dniu 15 grudnia (poprzednio 14,44 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie grudnia wyniosła 14,48 EUR/MWh (w II poł. grudnia było to 13,30 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 13 grudnia – 368 GWh (w II poł. listopada 251GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 795 GWh.

Po koniec października Gazprom Export zawarł z OMV Gas Marketing & Trading 15-letnią umowę na dostawy 6 mld m3 gazu rocznie. 

LNG Hrvatska informuje, że pierwsza jednostka FSRU została już zacumowana na wyspie Krk. Rozpoczęto już przygotowania do jej uruchomienia. Ruszyły, także testy systemu statku i obiektów na lądzie. 

Brytyjski SDX Energy, posiadający koncesje wydobywcze w Egipcie i Maroku, planuje przyspieszyć nowe wiercenia na koncesji South Disouq. W pierwszych 9 miesiącach roku produkcja brutto z koncesji wynosiła średnio 1,5 mln m3/d suchego gazu i 467 b/d kondensatu. Całkowita produkcja firmy w pierwszym półroczu, włączając inne aktywa w Egipcie i wydobycie gazu w Maroku, wyniosła średnio 6,6 boe/d, co oznacza wzrost o 90% r./r. SDX w marcu dokonał również nowego odkrycia gazu w Maroku w nowym, jeszcze nie skomercjalizowanym bloku w Lalla Mimouna, ale plany firmy dotyczące testowania odwiertu zostały utrudnione przez rząd marokański wprowadzający ograniczenia w podróżowaniu z powodu pandemii.

Algierska Sonatrach i włoski Eni podpisały protokół o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia w kluczowym basenie Berkine. 

Enel i Eni połączyły siły, aby w latach 2022-2023 zainstalować w rafineriach Eni dwa elektrolizery o łącznej mocy 20 MW do produkcji wodoru.

Minister energetyki Rosji i MSZ Iraku rozmawiali o perspektywach współpracy naftowo-gazowej oraz modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

USA traci pozycję lidera w branży rafineryjnej. Bezprecedensowy kryzys wywołany COVID-19 wstrzymuje całkowicie produkcję w amerykańskich i europejskich rafineriach. W tym samym czasie chińskie zakłady przyspieszają inwestycje i zwiększają produkcję. Według koncernu Total, popyt na ropę nie wróci do poziomu sprzed kryzysu przez najbliższe 10 lat.

Rosnące napięcia między Chinami a Australią grożą zachwianiem sektora LNG. Australijscy producenci LNG obawiają się, że ich produkty nie znajdą w tym kraju nabywcy. Największymi odbiorcami australijskiego LNG są Japonia i Chiny. 

Azjatyckie ceny spot LNG napędzane wzrostem cen ropy naftowej zaczęły wzrastać z końcem listopada br. Średnią cenę LNG z dostawą w styczniu do Azji północno-wschodniej oszacowano na około 7,40 USD/mmBtu. Chiny importowały w listopadzie 12,65 mld m3 gazu ziemnego, łącznie z LNG, co stanowi wzrost o 21,8% w stosunku do lipca br.. Sprzedaż gazu ziemnego w Chinach przekroczyła 950 mln m3/d w całym kraju, poinformowała PipeChina. 

General Electric Co. i wietnamska EVN Genco3 podpisały protokół ustaleń dotyczący budowy elektrowni LNG w pobliżu miasta Ho Chi Minh.