Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Wzrost cen i obrotów na GET Baltic. Rosneft odkrył gigantyczne złoże gazu. 

W II poł. listopada na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 86 transakcji o łącznym wolumenie 525 GWh. Wolumen wzrósł w porównaniu do II poł. listopada, kiedy to wyniósł 428 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu wzrosła do 19,97 EUR/MWh (wobec 14,76 EUR/MWh w II poł. listopada). 

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 6 791 UAH/1000 m3 – 22,38 EUR/ MWh (wobec 6 051 UAH/1000 m3 – 20,40 EUR/ MWh w II poł. listopada). 

9 grudnia Rosnevt poinformował o odkryciu ogromnego złoża gazu ziemnego w arktycznym Morzu Karskim. Szacunkowe zasoby złoża to 800 mld m3 gazu (wg. innych źródeł 514 mld m3 gazu i 53 tony kondensatu). Spółka informuje o istnieniu 30. kolejnych obiecujących pokładów.

OGTSU ocenia, że uruchomienie magistrali NS2 spowoduje upadek rentowności systemu przesyłowego Ukrainy. Wg. szacunków przesył rosyjskiego gazu ukraińską siecią przesyłową, do 2024 r. (warunek trójstronnego porozumienia UK-UE-ROS), wygeneruje przychody ok. 6 mld USD. USA zakłada w 2021 roku budżetowym kolejne sankcje ws. magistrali NS2.

Listopadowy eksport rosyjskiego gazu do Europy przez terytorium Ukrainy wzrósł względem października o 0,1 mld m3 gazu do 13,2 mld m3 gazu. 

Uczestnicy rynku wskazują na możliwość sprzedaży przez Gazprom znacznych ilości gazu zatłoczonego w magazynach. Wskazuje się, że obecny popyt na kontrakty nie-spotowe na zachodnich rynkach powoduje zacieśnianie się dostępnego wolumenu dla kontraktów spot. Rosyjski eksport gazu do Europy jest ograniczony z powodu wielu problemów przyłączeniowych (m.in. NS2, który ulega opóźnieniu). Gaz w magazynach mógłby zostać uzupełniony w Q1 2021 r. po oddaniu do użytku magistrali NS2. Rosjanie zamierzają wykorzystać wzrosty cen rynkowych oraz konieczność zapłaty za tranzyt poprzez Ukrainę (klauzula ship-or-pay).

Novatek uruchomi 4 trakcję kolejową w Yamal LNG dopiero w Q1 2021 r. Wzrost produkcji LNG wyniesie 0,9 mln ton/rok.

Ze względu na unijne plany nałożenia opłat na import gazu ziemnego do UE, oraz emisję CO2, Novatek i Siemens podejmują współpracę w zakresie zastąpienia gazu wodorem i LNG.