Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie grudnia przesył dla wybranych punktów wahał się godzinowo w przedziale: PWP (SGT-KSP) 156 – 157 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 5 GWh, GCP (UA-PL) 105 – 112 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 1,1 MWh – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 14 aukcji przepustowości przerywanej na produkty kwartalne Q1-Q3 2021 r. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Dla żadnego z punktów nie odnotowano licytacji.

Ukończono przewiert HDD pod Odrą, na potrzeby przebudowy gazociągu Goleniów–Police.

Ukończono gazociąg Zdzieszowice–Brzeg, o łącznej długości 84 km, którego inwestorem jest Gaz System. Gazociąg stanowi część Korytarza Północ-Południe, pozwolą one efektywnie rozprowadzić po Polsce gaz z rozbudowywanego terminalu LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe. Infrastruktura jest elementem nowo powstałego gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice-Wrocław o łącznej długości około 130 km. Nowa magistrala gazowa z Dolnego Śląska na Opolszczyznę ma m.in. na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki niej elektrociepłownie i zakłady przemysłowe w tym regionie Polski uzyskają większy dostęp do gazu ziemnego.

Gaz System przystąpił do opracowania korekty Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 (KDPR 2020-2029) w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwo gazowe.

Platforma Gas Inside Information Platform (GIIP) przeszła pozytywnie pierwszą fazę rejestracyjną przed ACER-em i została wpisana na oficjalną listę Inside Information Platform. 

Operator Polskiej Platformy GSA i litewski AB Amber Grid za pośrednictwem Platformy GSA zawarli umowę o alokację przepustowości dla Punktu Międzysystemowego Santaka. Pierwszymi oferowanymi od 2022 r. (po ukończeniu GIPL) będą produkty krótkoterminowe.