Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 grudnia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 28 870 GWh, czyli ok. 81%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (11 950 GWh), mniej w IM Sanok (8 190 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 730 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 3 414 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 3 146 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 127 GWh oraz odebrano 3574 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 31 GWh i odebrano 1 773 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 32 284 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 81% (77 TWh), Niemcy 79% (180 TWh), Belgia 83% (7,4 TWh), Francja 77% (102 TWh), Ukraina 66% (212 TWh). Stan napełnienia magazynów w UE to 80% (896 TWh).

Gas Storage Poland zatwierdził nowy RŚUM – wersja 003, z dnia 10 grudnia 2020 r. (obowiązuje od początku doby gazowej rozpoczynającej się w dniu 29 grudnia 2020 r.).

RWE Gas Storage CZ wprowadziło produkt, jakim jest magazynowanie „zielonej” energii. Ślad węglowy tej usługi, w porównaniu do gazu ziemnego i energii elektrycznej, ma być niższy aż o 73%.

Ukrtransgaz zaoferuje w lutym pojemności magazynowe gazu z gwarantowanymi możliwościami zatłaczania i odbioru przez maksymalnie 4 lata magazynowe począwszy od 1 kwietnia 2021 r. Koszt powierzchni magazynowej wynosi 0,19 UAH/1 tys. m3 dziennie (0,193 EUR/MWh rocznego składowania).