Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 stycznia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 20 395 GWh, czyli ok. 57%. Najwięcej surowca znajduje się w IM Kawerna (7 466 GWh), mniej w PMG Wierzchowice (6 682 GWh) oraz w GIM Sanok (6 246 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku jest go mniej o 2 577 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 3 033 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 16 GWh oraz odebrano 3 295 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 4 GWh i odebrano 4 660 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 22 972 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 54% (52 TWh), Niemcy 45% (102 TWh), Belgia 45% (4,1 TWh), Francja 42% (55 TWh), Ukraina 53% (171 TWh). Stan napełnienia UE to 52% (582 TWh).

GSP informuje o udostępnieniu zdolności magazynowych w PMG Wierzchowice, GIM Sanok oraz GIM Kawerna.

W grudniu 2020 r. w ramach testu produkcyjnego, Orlen Upstream uruchomiła wydobycie gazu ziemnego ze złoża Bystrowice. Do systemu przesyłowego z nowego złoża trafiło ponad 2 mln m3 gazu. W br. na tej koncesji planuje się kolejny otwór. 

Rząd Niderlandów zanalizuje wykorzystanie kawerny Grijpskerk (pojemność 2,6 mld m3) obsługiwanej przez NAM – joint venture Shell i ExxonMobil. Rząd rozważa nadanie charakteru „rezerwowego” źródła. Konsorcjum tych spółek wystąpiło także o 2,1 mld EUR dotacji na cele składowania CO2 w wyeksploatowanych niderlandzkich złożach.