Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie stycznia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 159 – 160 GWh, GCP (DE-PL) 25 –26 GWh, GCP [UA-PL] 128 – 141 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 25 – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 10 aukcji przepustowości ciągłej oraz 4 aukcje przepustowości przerywanej na produkty miesięczne w lutym br. Aukcje organizowane zostały przez Gaz-System, Gaz-System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE. Wylicytowano 7 ofert przepustowości ciągłej, odpowiednio: 33 MWh/h dla punktu Tietierowka; 3,75 GWh/h dla punktu GCP Gaz-System/UA TSO We/Wy; 4,35 GWh/h dla punktu SGT Kondratki; 530 MWh/h dla punktu Cieszyn CZ-PL, 1,7 GWh dla punktu SGT PWP/PWP. Dla przepustowości przerywanej nie odnotowano zakupów.

Pierwsze aukcje na przepustowość roczną gazowego interkonektora z Litwą – GIPL są planowane na lipiec 2022 roku.

Rząd przyjął projekt zmian w ustawach dot. rozbudowy sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych. Zmiany mają skrócić czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych z 19 do 6 miesięcy. Dalsze nowelizacje powinny zagwarantować udział OSP w procesie planistycznym, żeby uniknąć kolizji infrastruktury energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami. Specustawa przewiduje budowę węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik-Gdańsk, które są powiązane z planowanym w Gdańsku FSRU. 

19 stycznia Gaz System odnotował historyczne zapotrzebowanie na gaz w Polsce – ok. 88 mln m3/dobę. Zwiększone zapotrzebowanie na gaz wynika wzrostu zapotrzebowania na ogrzewanie wśród odbiorców indywidualnych, wskutek spadku temperatur.

Ok. 160 kolejnych domów w Krakowie przyłączono do sieci dzięki rozbudowie z ramienia PSG. 

Gaz System otrzymał decyzję środowiskową dla gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Dolna Odra.