Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Spadek cen i spadek obrotów na GET Baltic. Spadek cen gazu na Ukrainie o 0,8 EUR/MWh. Spadek cen i spadek obrotów na GET Baltic. Spadek cen gazu na Ukrainie o 0,8 EUR/MWh. Ukraina wprowadza cenę maksymalną gazu dla odbiorców indywidualnych.

W II poł. stycznia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 75 transakcji o łącznym wolumenie 471 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do I poł. stycznia, kiedy to wyniósł 502 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 17,28 EUR/MWh (wobec 18,01 EUR/MWh w I poł. stycznia). 

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 8 195 UAH/1000 m3 – 22,28 EUR/ MWh (8 695 UAH/1000 m3 – 23,12 EUR/ MWh w I poł. stycznia). 

W II poł. stycznia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 75 transakcji o łącznym wolumenie 471 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do I poł. stycznia, kiedy to wyniósł 502 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 17,28 EUR/MWh (wobec 18,01 EUR/MWh w I poł. stycznia).

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 8 195 UAH/1000 m3 – 22,28 EUR/ MWh (8 695 UAH/1000 m3 – 23,12 EUR/ MWh w I poł. stycznia).

W styczniu br. Gazprom odnotował rekordową sprzedaż gazu ziemnego w Europie i Turcji. Wolumen sprzedaży wzrósł w skali r./r. o 46% do 19,5 mld m3 gazu. Sprzedaż gazu do Niemiec i Polski miała wzrosnąć o 30 i 90%.

Gazprom powołał spółkę zależną odpowiedzialną za budowę magistrali Siła Syberii 2. Nazwa spółki to Gas Pipeline Sojuz Wostok.

Nie wykluczone, że w przypadku utrzymania się cieplejszej niż zwykle aury pogodowej we Wschodniej Arktyce, sezon transportowy dla lodołamaczy tankowców LNG rozpocznie się i wydłuży się o 2 tygodnie. Może to oznaczać wzmożony eksport z TLNG Jamał. Spółka dokonała, takżę emisji 8-letnich obligacji, po łącznej cenie 2 mld USD.

Naftogaz przeznaczy ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 80 mln EUR na zakup gazu z zachodu. Ukraiński rząd opublikował maksymalną cenę gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych. Począwszy od 1 lutego br. wyniesie ona 6,99 UAH/m3. Dotychczas ceny sięgały do 11 UAH/m3. Cena będzie obowiązywać do końca sezonu grzewczego lub do końca epidemii.

MSZ Ukrainy zapowiedziało odłączenie kraju od systemów energetycznych Rosji i Białorusi przed 2023 r.

W 2020 r. na Litwie odnotowano najwyższe zapotrzebowanie na gaz od 5 lat. Popyt wzrósł w skali r./r. o 7% do 25 TWh. Za przyczyny wzmożonego importu wskazuje się niższą taryfę przesyłową (o 19% w skali r./r.) i niskie ceny LNG. Wzrost importu LNG wyniósł 65% – w sumie 22TWh.

21 stycznia br. rafineria Mozyrzu otrzymała pd Transnieftu pierwszą ratę odszkodowania za dostawę zanieczyszczonej ropy naftowej, w wysokości 14 mln USD. Całkowita wartość odszkodowania wynosi 60 mln USD.