Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Trwa rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Gas Trading rozpoczyna dostawy na Słowację. PGNiG podpisuje kontrakt z Mołdawią. 

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 63,31 – 98,50 EUR/MWh (292,54 – 450,3 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 87,60 – 121,03 EUR/MWh (402,45 – 559,2 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 31 października, zaś najwyższą 18 października br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 86,96 EUR/MWh (395,66 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 95,94 EUR/MWh (440,36 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 310 – 480 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 411,4 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 584 GWh.

Trwa rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, dzięki której moc regazyfikacyjna terminala zwiększy się o ponad 50% do ok. 8 mld m3 gazu/rok. Pojemność 3 zbiornika, będącego w budowie, wynosi 180 tys. m3 LNG. Tym samy łączna pojemność zbiorników wyniesie 500 tyś m3 LNG.

27 października br. Gas Trading z Grupy Kapitałowej PGNiG rozpoczęło dostawy gazu na Słowację. Eksportowany gaz będzie pochodzić z instalacji skraplania gazu w Odolanowie. 

25 października br. PGNiG zawarła z Mołdawią kontrakt na próbny zakup 1 mln m3 gazu ziemnego. Władze Mołdawii starają się zdywersyfikować dostawy gazu z powodu nieudanych negocjacji w sprawie długoterminowego kontraktu gazowego z Rosją. Jest to pierwsza dostawa gazu w historii Mołdawii od innego dostawcy niż rosyjski Gazprom. Dostawa została zrealizowana 26 października br.

Prezes URE zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. Oznacz to, że zostaną wprowadzone regulacje o planach ograniczeń dostaw gazu w Polsce. Zmieni się tryb i sposób implementowania ograniczeń w poborze gazu zimnego. Do instrukcji dodane zostaną również postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.