Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,38 EUR/MWh. Turcja i Bułgaria zamierzają zmniejszyć zakup gazu z Rosji.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 9,80 EUR/MWh odnotowano 10 lutego (poprzednio 10,62 EUR/MWh), zaś najwyższą 10,63 EUR/MWh w dniu 2 lutego (poprzednio 12,07 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie lutego wyniosła 10,17 EUR/MWh (w II poł. stycznia było to 11,55 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 10 lutego – 228 GWh (w II poł. stycznia 323 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 492 GWh.

Szaf OMV potwierdził, że nie spodziewa się wznowienia prac nad budową NS2, chociaż gazociąg jest ukończony w ponad 90%. Wykonawca wycofał się pod groźbą sankcji ze strony USA. Kolejne sankcje mogą dotyczyć nabywców gazu z NS2. Dotychczasowe zaangażowanie firmy w magistralę wynosi około 700 mln EUR, jak jednak poinformowano, zwrot tych nakładów opóźni się w zamian za jego gwarantowane zwiększenie. Wspomniano przy tym o doświadczeniach związanych z gazociągiem South Stream. Koncern spodziewa się także ogólnego obniżenia cen gazu w 2020 r. OMV potwierdza termin uruchomienia projektu Neptun w razie zatwierdzenie przez rząd rumuński.

Obroty na CEGH za styczeń br. zwiększają się. Na VTP sprzedano 37 TWh (wzrost o 11% w porównaniu do 2019 r.), na rynku czeskim (EEX) sprzedano 902 GWh (wzrost o 17), na AGM (EEX) sprzedano 57 GWh (wzrost o 17%), a na Future Market (EEX) 6,11 GWh (wzrost o ponad 100%).

W 2019 r. około 6% austriackich odbiorców zmieniło dostawcę gazu. Najtańszego dostawcę można znaleźć za pomocą narzędzi udostępnionych przez austriacki odpowiednik Prezesa URE – kalkulator taryfowy oraz infolinię.

Zbliżają się terminy wygasania tureckich umów gazowych. W przyszłym roku wygasa umowa z Rosją (na 8 mld m3 gazu rocznie) oraz Azerbejdżanem (około 6,5 mld m3 gazu), a także kończy się umowa z Nigerią na dostawy 1,3 mld m3 gazu w postaci LNG. Turcja zamierza, więc realizować europejską strategię w sektorze gazu, poprzez obniżenie negocjowanych cen gazu sieciowego oraz importem LNG.

Domowe konflikty w Libii doprowadziły do wewnętrznej blokady portów eksportujących ropę naftową i gaz. Z pewnością osłabia to wsparcie Libii dla Turcji w sprawie wydobycia węglowodorów w pobliżu Cypru. Turcja kupiła kolejny statek do prac w pobliżu Cypru.

Bułgaria zamierza ograniczyć udział rosyjskiego gazu w krajowym zużyciu z obecnych 85% do 50%. Obecnie sprowadzanych są w przybliżeniu 3 mld m3 gazu z Rosji. Zmiana ma nastąpić za sprawą importu sieciowego z Azerbejdżanu oraz morskiego – LNG przez grecki terminal.

Leave a Reply