Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 6,19 EUR/MWh odnotowano 14 lipca (poprzednio 5,53 EUR/ MWh), zaś najwyższą 7,06 EUR/ MWh w dniu 7 lipca (poprzed¬nio 6,79 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie lipca wyniosła 6,56 EUR/MWh (w II poł. czerwca było to 6,06 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 7 lipca – 346 GWh (w II poł. czerwca 253 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 438 GWh.

Gazprom zagrożony na tureckim rynku gazu szukającym nowych źródeł dostaw. Wyłączony z początkiem maja br. gazociąg relacji Rosja-Turcja „Blue Stream”, nadal nie został uruchomiony. Gazprom, który jest właścicielem gazociągu nie jest zainteresowany ponownym jego uruchomieniem, gdyż bieżące dostawy surowca do Turcji gazociągiem „Turkish Stream”, którego przepustowość wielkości ok. 32 mld m3 rocznie, w zupełności zabezpieczają potrzeby tureckiego rynku. Należy tutaj podkreślić, iż od ponad 2 lat Turcja zwiększa import LNG oraz zabezpiecza potrzeby gazowe z kierunków, jakimi są Azerbejdżan oraz Iran. Ograniczenie dostaw z kierunku rosyjskiego spowodowało spadek zakupu gazu z Gazpromu o blisko 68% rok do roku.

Rumunia doczekała się dostaw z kierunku ukraińskiego. Energy Resources of Ukraine (ERU) uruchomiła 1 lipca dostawy gazu do tego kraju. ERU jest pierwszą firmą, która uruchomiła dostawy do Rumunii przez Gazociąg Transbałkański i Mołdawię. Zakłada się, że tym szlakiem do Rumuni może docierać nawet do 3 mld m3 gazu rocznie. Ukraiński OSP (OGTSU), ma nadzieję na uruchomienie handlu gazem w kolejnych punktach połączenia, w tym Tekowo-Mediesu-Aurit. Byłby to sposób na rekompensatę utraty przesyłu przez Mołdawię i zarobek dla operatora tamtejszych gazociągów, czyli Mołdowagazu.

Włoski inwestor Gazociągu Transadriatyckiego TAP AG, zwrócił się do włoskiego organu regulacyjnego ARERA, o odroczenie planowanego na koniec br. uruchomienia dostaw gazu z morza kaspijskiego do Włoch i przedłużenie go do grudnia 2021 roku. Ponadto zapewnia, iż TAP, będący ostatnim odnóżem południowego korytarza gazowego, jest w 96% ukończonym projektem, co pozwala na uruchomienie dostaw nawet w 4Q 2020, a do których się zobowiązuje. Niemniej jednak, jeśli skutki COVID-19 utrzymają się, to wydane przedłużenie TPA będzie nadal obowiązywać. TAP to gazociąg, który pozwoli na pierwsze dostawy surowca z Azerbejdżanu.

Turecki rozpoczyna prace poszukiwawcze w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej w zachodniej części Morza Czarnego.

Bułgaria ukończy swój odcinek gazociągu Balkan Stream przed końcem 2020 roku. Prognoza kosztów całego projektu wynosi ok. 1,4 mld EUR. Bulgantransgaz, przy udanej jego realizacji liczy na zysk 180 mln EUR/rok. Docelowo BS ma zakończyć swój bieg w Austrii z odnogą w Słowacji i ma być domknięciem „klamry gazowej” północ-południe wraz z NS i NS2.

Bulgantransgaz poinformował, iż 13 z zadeklarowanych 17 instytucji finansowych zaoferowało 0,5 mld EUR na inwestycje związane z realizacją programu skoncentrowanego na dywersyfikacji i bezpieczeństwu dostaw oraz utrzymaniu kraju w pozycji regionalnego lidera dystrybucji.