Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Holendrzy przygotowują się na transformację wodorową.

W II połowie października br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 14,62 EUR/MWh – o 1,62 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa wyniosła 13 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w 31 października br., wyniosła ona 13,25 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 15,35 EUR/MWh, odnotowano ją w dniu 23 października.

Gasunie i Fluxys prowadzą konsultacje publiczne ws. zawartego porozumienia o wzajemnym połączeniu sieci. Porozumienie dotyczy połączeń systemowych do przesyłu gazu wysokokalorycznego (H-gas). Planowany termin wejścia porozumienia w życie to 1 stycznia 2021 r. Konsultacje potrwają do 27 listopada br.

GTS przypomina o konieczności aktualizacji i zgłoszenia po 1 grudnia br. potrzeby dostaw gazu na przyszły rok na punktach wyjścia sieci. Obejmuje to podmioty bezpośrednio podłączone do sieci GTS.

Pod koniec października Fluxys rozpoczęło konsultacje publiczne ws. stworzonego przez spółkę formularza umów na przesył biometanu przez sieć przesyłową spółki. Nowa inicjatywa, ma umożliwić w przyszłości przyłączenie zakładów produkcji zielonych i niskoemisyjnych gazów do sieci wysokiego ciśnienia. Stacje zatłaczania będą budowane przy zakładach produkcyjnych. Proces rozpatrywania wniosków ma trwać maksymalnie do 8 tygodni. W tym czasie zostaną rozpatrzone m.in. kwestie najlepszej trasy, czy kwestii technicznych stacji zatłaczania gazu.

Fluxys rozpoczęło konsultacje ws. połączenia Zelzate 2 z wirtualnym punktem połączenia (VIP) BENE. Spółka rozpoczęła również konsultacje ws. wprowadzenia nowej usługi – Virtual Liquefaction. Usługa ta umożliwi spedytorom zatłaczanie LNG do terminalu poprzez kontrnominację przepływów regazyfikowanych wychodzących z terminalu. Uzasadnienie nowej usługi wynika z faktu, że w przypadku zapotrzebowania na niewielkie ilości LNG sprowadzenie całego tankowca, może okazać się nieekonomiczne. Stawka usługi wynosi 0,1 EUR/MWh. Równocześnie spółka informuje o dostępnych zdolnościach regazyfikacyjnych terminala w Zeebrugge.

23 października IUK uruchomiło ofertę ciągłych zdolności przesyłowych na magistrali. Usługa jest dostępna dzięki wykorzystaniu Mechanizmu Niejawnej Alokacji. Opublikowano już stawki na poszczególne miesiące (na listopad jest to 0,19 p/kWh/h.

21 października 10 podmiotów prywatnych i publicznych podpisało wspólne porozumienie ws. projektu North-C-Methanol. Projekt będący częścią North-CCU Hub zakłada budowę w porcie North Sea Port w mieście Gandawa dwóch zakładów elektrolizy. Pierwszy zakład (ENGIE) o mocy 65 MW będzie odpowiadał za konwersję wody w zielony wodór i tlen. Drugi zakład użyje wyprodukowanego zielonego wodoru do konwersji, wyłapanego z sektora przemysłu,  CO2 na zielony metanol. Wg. szacunków działalność projektu pozwoli na redukcję rocznych emisji CO2 o 1 mln ton. Szacunkowa wartość inwestycji to 140 mln EUR.

Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM) przygotował projekt decyzji o zmianie rabatu na przerywaną zdolność przesyłową gazu ziemnego do poziomu 0,03%. Decyzja ACM wynika, z faktu uwzględnienia dotychczasowych utrudnień przesyłu.

14 października KE opublikowała raport o stanie unii energetycznej. Z raportu wynika, że 3 państwa znajdują się grupie dużego ryzyka niewypełnienia celów klimatycznych na 2020 r. (Belgia, Francja i Polska) oraz dwa państwa znajdują się w grupie umiarkowanego ryzyka (Holandia i Luksemburg).