Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,25 EUR/MWh. CEZ sprzedaje aktywa. Sprzedaż Elektrowni Počerady.

Najniższą cenę na OTE – 13,90 EUR/MWh odnotowano 31 października (poprzednio 11,59 EUR/MWh), zaś najwyższą 15,81 EUR/MWh w dniu 23 października (poprzednio 14,29 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie października wyniosła 15,08 EUR/MWh (w I poł. października było to 13,21 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 17 października – 16 GWh (w I poł. października 30 GWh). Całkowity wolumen obrotu spadł do 119 GWh.

CEZ osiągnął porozumienie w sprawie sprzedaży aktywów w Rumunii na rzecz funduszy zarządzanych przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Aktywa obejmują sieci dystrybucji energii elektrycznej, dostaw energii i park wiatrowy Fantanele Cogealac.

CEZ i spółka Vršanská Uhelná uzgodniły, że transakcja sprzedaży Elektrownia Počerady zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku. Pierwotnie w umowie z 2013 roku termin zamknięcia transakcji ustalono na 2024 r. Strony uzgodniły, że cena za elektrownie wzrośnie z 2 mld CZK za transfer w 2024 r., do 2,5 mld CZK obecnie. Počerady to obecnie najstarsza elektrownia węglowa w Grupie CEZ, a pierwszy z jej bloków został oddany do eksploatacji 50 lat temu.

Podczas posiedzenia czeskiej Komisji Węglowej CEPS przedstawił 3 założenia, tj. całkowite odejście od węgla w czeskiej energetyce w 2033 r., w kolejnym termin wyznaczono na 2038 r., a w ostatnim na 2043 r.

Jak informuje Serinus Energy, mimo otrzymania zawiadomienia o naruszeniu, OEBS nie wywiązała się ze zobowiązań w przewidzianym w umowie terminie i w związku z tym Serinus wezwał spółkę do przeniesienia należącego do niej 40% udziału w koncesji Satu Mare. Serinus Energy złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej o arbitraż w celu rozstrzygnięcia sporu i wyegzekwowania od OEBS realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

Bułgarska minister energetyki oświadczyła, że Bułgaria zrealizuje przedłużenie gazociągu Turkish Stream. Wypowiedź ME odnosiła się do komunikatu Dep. Stanu USA o poszerzeniu sankcji na gazociągi Nord Stream 2 i Turkish Stream oraz jego przedłużenia.