Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Nowe sankcje dot. NS2.

W II połowie października br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 12,92 – 15,04 EUR/MWh (poprzednio 11,40 – 13,83 EUR/MWh), a na GASPOOL 13,46 – 15,48 EUR/MWh (poprzednio 12,03 – 14,25 EUR/MWh). Zarówno na NCG, jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 31 października, a najwyższą w dniu 26 października. Średnia cena dla Niemiec w II połowie października br. wyniosła 14,58 EUR/MWh, w I poł. października było to 12,95 EUR/MWh.

Duński urząd regulacyjny DEA wyraził zgodę na budowę magistrali NS2 na duńskich wyłącznych wodach terytorialnych.

Ministerstwo środowiska prognozuje, że ustanowione w październiku br. podwyżka cen emisji CO2, spowoduje wzrost cen gazu ziemnego w 2021 r. o ok. 0,6 eurocenta za kilowatogodzinę.

Departament Stanu USA wydał instrukcję dot. rozszerzenia sankcji ws. projektu magistrali NS2. Sankcjami mają zostać objęte podmioty świadczące usługi na rzecz statków odpowiedzialnych za budowę gazociągu. Kary uderzą bezpośrednio w Rosjan, którzy planowali zmodernizować i wykorzystać statek Akademik Czerski do ukończenia magistrali. Możliwe, że sankcje zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.

Z danych Clean Energy Wire wynika, że w 2019 r. gaz ziemny był największym źródłem produkcji energii elektrycznej w kraju. W ubiegłym roku gaz odpowiadał za 50% produkcji energii elektrycznej w przemyśle.

Federalna Agencja Sieci (Bundesnetzagentur) stwierdza, że transformacja energetyczna i rosnący udział zdecentralizowanych zdolności wytwórczych nadal nie mają negatywnego wpływu na jakość dostaw energii elektrycznej. W 2021 r. rekompensacja na pokrycie kosztów produkcji energii elektrycznej z OZE (ustawa EEG) wyniesie niecałe 6.500 centów /kWh. Stanowi to spadek względem 2020 r., kiedy było to 6.800 centów /kWh. W 2021 r. OSP prognozują ekspansję netto systemów OZE o 5,1 GW. Oczekiwana produkcja z OZE ma wynieść 228 TWh.

Frans Timmermans zapewnia, że Zielony Ład wspiera równocześnie wzrost ekonomiczny dla odbudowującej się po koronakryzysie gospodarki. Timmermans podnosi pomysł wprowadzenia podatku od śladu węglowego.

UE z zadowoleniem popiera decyzję Chin o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2060 r.

21 października doszło do videokonferencji prezesów zarządu Gazpromu i VNG ws. wzrastającego importu rosyjskiego gazu do Niemiec w sierpniu (wzrost r./r. o 30%), wrześniu (o 6%) i 20 pierwszych dniach października br. (o 7%).

Norweski Dyrektoriat ds. Ropy poinformował, że tegoroczna liczba odwiertów na norweskim Szelfie spadnie względem poprzedniego roku o 50, do ok. 30. Jest to najniższa wartość od blisko 15 lat. Wg. szacunków Dyrektoriatu na norweskim szelfie znajdują się wciąż nieodkryte zasoby wielkości 25 mld boe.