Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 1,8 EUR/MWh. PGNiG z kontraktem na zakup 6,4 mld m3 gazu z Danii.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 14,20 – 17,68 EUR/MWh (65,61 – 80,91 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 11,97 – 16,25 EUR/MWh (53,81 – 74 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 31 października, zaś najwyższą 25 października br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 16,66 EUR/MWh (77,14 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 14,88 EUR/MWh (66,85 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 70 – 82 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 76,29 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 247 GWh.

PGNiG Supply & Trading GmbH podpisało z Orsted Salg & Service A/S (spółką – córką Orsted A/S) umowę na zakup 6,4 mld m3 gazu ziemnego
łącznie w okresie styczeń 2023 r. – październik 2028 r. Zakupiony gaz będzie pochodził z duńskiego szelfu (m.in. z największego złoża – Tyra), który jest podłączony do niemieckiej sieci przesyłowej za pomocą interkonnektora Ellund. W przyszłości gaz mógłby być bezpośrednio transportowany do Polski za pomocą magistrali Baltic Pipe.

Wskazuje się, że przyczyną obecnych trendów na rynku gazu ziemnego w postaci rekordowych cen przewyższających 15 EUR/MWh jest znaczący spadek podaży surowca względem rosnącego popytu, który wynika ze zwiękosznego zapotrzebowania na surowiec grzewczy. Podaż spada m.in. za sprawą zmniejszonego odbioru LNG. Część podmiotów decyduje się na przekierowanie dostaw tego surowca do Azji, gdzie ceny są wyższe, co tym samym powoduje spadek podaży surowca w Europie i w konsekwencji wzrost cen.

Polska zgłosiła kandydaturę obecnego Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Kandydatura dotychczasowego sekretarza wygasa w połowie przyszłego roku.