Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Postępujące prace nad projektami niemieckich terminali LNG. Brak NS2 nie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Niemiec.
W I połowie listopada br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 12,70 – 14,11 EUR/MWh (poprzednio 12,92 – 15,04 EUR/MWh), a na GASPOOL 12,84 – 14,43 EUR/MWh (poprzednio 12,92 – 15,04 EUR/MWh). Zarówno na NCG jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 3 listopada, a najwyższą w dniu 6 listopada. Średnia cena dla Niemiec w I połowie listopada br. wyniosła 13,57 EUR/MWh, w II poł. października było to 14,58 EUR/MWh.
Uniper dokona rewaluacji projektu budowy w Niemczech pływającego terminala LNG (FSRU) w Wilhelmshaven (10 mld m3 mocy przerobowych). Powodem zmiany decyzji inwestycyjnej są niezadowalające wyniki zgłoszonego zainteresowania w ramach prowadzonej od września do listopada procedury open season. Uczestnicy rynku nie wykazali wystarczającego zainteresowania ofertą terminalu, która warunkowałaby opłacalność projektu. Spółka rozważa modyfikację projektu inwestycji. W przyszłości terminal mógłby importować także wodór. W Niemczech planowane są obecnie jeszcze dwie inwestycje w terminale LNG. Chodzi o jednostki w Brunsbuettel (8 mld m3 mocy/rok) należący do RWE i jednostkę w Stade (12 mld m3 mocy/rok) realizowany przez Hanseatic Energy Hub. Równocześnie projekt terminala w Brunsbuettel uzyskał od Federalnej Agencji Sieci wyłączenie od regulacji dot. taryf i dostępu do sieci. Jest to zaledwie pierwszy etap procesu, po którym należy uzyskać zgodę Federalnego Urzędu Kartelowego i KE.
FNB zrzeszający 11 regionalnych OSP gazu przekonuje, że fakt nieukończenia magistrali NS2 przed zimą br. nie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzięki zmianie kierunków przepływu gazu oraz znacznym zasobom surowca w magazynach (214 TWh lub 20 mld m3, czyli ok. 95% maksymalnych zdolności) dostawy w sezonie grzewczym powinny być zapewnione.
Z powodu epidemii wznowienie wydobycia na największym duńskim złożu gazu ziemnego, znajdującym się na Morzu Północnym, zostanie przełożone o rok do czerwca 2023 r. Złoże jest nieczynne od połowy 2019 r. z powodu osiadania dna morskiego. Od października 2022 r. (data uruchomienia magistrali Baltic Pipe) Dania ma rozpocząć import gazu ziemnego z Norwegii.
RWE podpisało z holenderskim OCI list intencyjny ws. dostaw wodoru do zakładu produkcji metanolu w Delfzijl. Surowiec miałby zostać dostarczony z projektowanego przez RWE zakładu elektrolizy w Eemshaven (50 MW). Planowana data oddania jednostki do użycia to 2024 r.
Z powodu konsekwentnego spadku produkcji gazu na złożu Groningen (produkujące niskokaloryczny gaz) niemiecki przemysł przystosowuje infrastrukturę z przesyłu gazu niskokalorycznego na przesył gazu wysokokalorycznego. Epidemia wirusa opóźnia prace.