Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,5 EUR/MWh. W br. nadejdzie nowelizacja prawa energetycznego. Odbiór gazu przez TAP.

Najniższą cenę na OTE – 15,47 EUR/MWh odnotowano 19 grudnia  (poprzednio 14,54 EUR/MWh), zaś najwyższą 19,01 EUR/MWh w dniu 31 grudnia (poprzednio 16,92 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie grudnia wyniosła 15,73 EUR/MWh (w I poł. grudnia było to 15,22 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 17 grudnia – 24 GWh (w I poł. grudnia33 GWh). Całkowity wolumen obrotu spadł do 171 GWh.

Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Gazownictwa opublikował roczne sprawozdanie. Oceniono rok 2020 jako zadowalający. Spadek konsumpcji dużych klientów został częściowo skompensowany zużyciem gospodarstw domowych. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Ciepłowniczym RC w celu wspierania przejścia ciepłowni na gaz ziemny. Rok 2021 będzie rokiem zmian m.in. w nowej ustawy energetycznej i ustawy o promowaniu OZE.

31 grudnia ostatni odcinek Południowego Korytarza Gazowego – Gazociągu Transadriatyckiego (TAP) – rozpoczął transport gazu z Azerbejdżanu do Włoch a także do Grecji i Bułgarii. Możliwe, że TAP będzie rozszerzony. Planuje się budowę odnogi IAP (5 mld m3/rok), która łączyłaby się TAP z Chorwacją.

Trwa odbiór kolejnych odcinków bułgarskiej nitki Turkish Stream przez zleceniodawcę.

Rząd Grecji zatwierdził cztery nowe projekty inwestycyjne w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE na łączny budżet 2,02 mld EUR. Projekty mają łączną moc 2,8 GW. 

Tureckie kontrakty gazowe z Rosją, Azerbejdżanem i Nigerią o łącznej ilości 15,9 mld m3 wygasną w 2021 r.