Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Spadek cen i obrotów na GET Baltic. Rosjanie zwiększą eksport gazu przez terytorium Białorusi. 

W II poł. grudniana litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 111 trans­akcji o łącznym wolumenie 452 GWh. Wolumen spadł w porówna­niu do I poł. grudnia, kiedy to wyniósł 525 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu spadła do 14,87 EUR/MWh (wobec 19,97 EUR/MWh w I poł. grudnia). 

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 6 952 UAH/1000 m3 – 22,81 EUR/ MWh (wobec 6 791 UAH/1000 m3 – 22,38 EUR/ MWh w w I poł. grudnia). 

16 grudnia odbyło się spotkanie negocjacyjne prezesa Gazpromu z białoruskim ministrem energetyki ws. dostaw gazu do Białorusi i jego tranzytu na zachód. Kontrakt został podpisany, jednak nie ujawniono szczegółowych informacji. 

Zobowiązania kredytowe sektora ropy naftowej i energetyki Białorusi wzrosły do 430 mln USD.

Gazprom przekazał Gazstrojpromowi kontrakty o wartości blisko 1,5 bln rubli, co stanowi równowartość planowanych na 2021 r. inwestycji i pożyczek. 

21 grudnia Gazprom i Łukoil podpisały rozszerzenie umowy z 2018 r. o wspólnym wydobyciu gazu ziemnego ze złóż Wanejwiskoje i Lajawożskoje znajdujących się w Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Szacunkowe zasoby złóż to 27 mln ton boe i 225 mld m3 gazu ziemnego.

W 2021 r. dostawy gazociągiem Siła Syberii do Chin wzrosną dwukrotnie, do 10 mld m3. W 2021 r. dostawy do państw ościennych mają pozostać na tym samym poziomie. Docelowo Gazprom zamierza eksportować gazociągiem 38 mld m3 gazu, co nastąpi w 2025 r.

1 stycznia na Litwie zostanie wprowadzona nowa taryfa przesyłowa i dystrybucyjna. W taryfie przesyłowej z wyjątkiem kontraktów dziennych gdzie ceny wzrosły tylko dwukrotnie, dla innych kontraktów ceny wzrosły średnio ponad 3-krotnie. Ogłoszono również konsultacje ws. metodologii dla  taryfy przesyłowej Amber Girdu w latach 2022 – 2023. Ceny taryfy dystrybucyjnej wzrosły o niecałe 10%. Opłata za bezpieczeństwo dostaw spadła względem 2019 r. o 39%, do EUR 346,11 MWh/dzień/rok.