Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie grudnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 157 – 187 GWh, GCP (DE-PL) 4 –24 GWh, GCP (UA-PL) 110 – 131 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 25 – 26 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 10 aukcji przepustowości ciągłej oraz 4 aukcje przepustowości przerywanej na produkty miesięczne w styczniu br.. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Wylicytowano 4 oferty przepustowości ciągłej: 44 MWh/h dla punktu Tietierowka, 395 MWh/h dla punktu GCP Gaz-System/UA TSO We, 4,35 GWh/h dla punktu SGT Kondratki, 530 MWh/h dla punktu Cieszyn CZ-PL. 

Ukończono 60% prac budowlanych nad gazociągiem GIPL. GSA i AB Amber Grid zawarły umowę o alokację przepustowości Punktu Międzysystemowego Santaka za pośrednictwem Platformy GSA. Pierwsze roczne aukcje na rok gazowy 2022/23 planowane są w lipcu 2022 r. OSP Polski i Litwy przedstawili wyniki badania rynku odnośnie do GIPL. Przedsięwzięcie cieszy się zainteresowaniem rynku.

Gaz System złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Rafako dot. budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz gazociągu Goleniów-Płoty, a także podnosi roszczenie o zapłatę 54,4 mln PLN z tytułu kar umownych. Rafako kwestionuje w całości zasadność tych czynności.

Termin uruchomienia bloku gazowego w Elektrociepłowni Żerań został przesunięty na wrzesień 2021 r. (wcześniej zakładano 25 czerwca 2021 r.)

Na korzyść Prezesa URE rozpatrzono apelację EuRoPol Gazu odnośnie do zatwierdzenia taryfy za okres 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020. Tym samym – ww. taryfa obowiązuje od 28 grudnia 2020 r.

Gazprom zwiększył rezerwację ukraińskich przepustowości. W punkcie wejścia Sudża Gazprom oferuje przepustowość 41,6 mln m3/d, tj. 3-krotnie więcej, niż zakładano w 2019 r.