Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 2 EUR/MWh. Nowy Zespół ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego. ACER pobierze opłaty za REMIT. 

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 17,75 – 21,42 EUR/MWh (78,98 – 96,95 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 16,54 – 18,96 EUR/MWh (74,02 – 84,27 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 18 grudnia, zaś najwyższą 30 grudnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 19,28 EUR/MWh (86,69 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 17,31 EUR/MWh (77,14 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 75 – 98,9 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 84,7 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 416 GWh.

MAP opublikowało zarządzenie o powołaniu pomocniczego zespołu ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego. Do jego zadań należą prace konsolidacyjne dotyczące Orlenu, Lotosu i PGNiG-u. 

ACER wydało postanowienie o rozpoczęciu pobierania opłat za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji zgłaszanych przez uczestników rynku lub podmioty działające w ich imieniu – opłat za REMIT. Opłata jest jednoroczna i płacona z góry. Wysokość opłaty wynosi 9 tys. EUR (wpisowe) plus część opłaty wyliczona w ramach wzoru w oparciu o dane transakcji z roku poprzedniego. 

PGNiG wygrało w Sądzie Apelacyjnym w Sztokholmie przeciwko Gazpromowi, który złożył skargę na wydane przez Trybunał Arbitrażowy orzeczenie częściowe ws. ceny gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Sąd w części odrzucił i oddalił skargę. Gazpromowi nie przysługuje prawo do odwołania. 

PGNiG Upstream Norway podjęło decyzję o zagospodarowaniu złoża Gråsel znajdującego się na Morzu Norweskim. Szacunkowe zasoby złoża wynoszą 13 mln boe, z możliwością rozpoczęcia wydobycia w Q4 2021 r. Rentowność złoża jest dobra i wynosi 15 USD/b. Współudziałowcami projektu, prócz PGNiG (12% udziałów) są: Aker BP, Equinor i Wintershall DEA. W 2021 r. produkcja gazu ziemnego przypadającego na spółkę ze wszystkich złóż wzrośnie do 0,94 mld m3.