Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,5 EUR/MWh. 

W II połowie kwietnia br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 21,08 EUR/MWh – o 1,49 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 19,59 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w dniach 24 i 25 kwietnia br., wyniosła ona 19,93 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 22,86 EUR/MWh, odnotowano ją 30 kwietnia.

Holenderski rząd nie wycofa się z wysokości proponowanych odszkodowań jakie zostały nałożone na NAM (operatora złoża Groningen) w związku z trzęsieniami ziemi. NAM opublikowało wyniki za 2020 r. W ur. produkcja ze złoża spadła względem 2019 r. o 7,6 mld m3 gazu, do 8 mld m3 gazu. Produkcja z małych złóż utrzymała się na względnie niezmienionym poziomie 5 mld m3 gazu. Saldo NAM na koniec 2020 r. wzrosło o 0,2 mld EUR do 3,8 mld EUR. 

W okresie od stycznia do marca br. EEX odnotowało 20%-owy spadek obrotów na rynku energii elektrycznej i 10%-owy spadek obrotów na rynku gazu ziemnego. Powodem spadku aktywności na rynku jest epidemia.

Wzrost cen emisji CO2 doprowadza do spadku opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla czarnego i brunatnego. Polityka cen emisyjnych wspiera gaz ziemny, będący mniej emisyjnym paliwie. Wiele przedsiębiorstw, które nie dokonało modernizacji źródeł zasilania przerzuca ciężar wzrostu kosztów na konsumentów. 

W Q2 br. zostanie sfinalizowana zapowiedziana w marcu br. transakcja przejęcia Tulip Oil (spółka większa) przez Kistos (spółkę mniejszą). 

Neptune Energy zawiązało współpracę z Amerykańskim Funduszem Ochrony Środowiska na rzecz wypracowania nowego podejścia do sposobu pomiaru emisji metanu do atmosfery. Projekt zakłada m.in. użycie dronów do pomiarów. 

Total nieostatecznie zawiesił swój udział w projekcie budowy TLNG w Mozambiku. Powodem jest wzrost aktywności muzułmańskim bojowników w regionie. Całkowita wartość projektu to ok. 20 mld USD. 

BP rozpoczęło wydobycie gazu z egipskiego morskiego złoża Raven. Obecne wydobycie wynosi 600 mln stóp sześciennych (2/3 maksymalnego oczekiwanego poziomu wydobycia). 

ACM (holenderski odpowiednik UOKiK) prowadzi konsultacje ws. metody obliczania maksymalnego przychodu jaki OSP (TenneT) może uzyskać w danym roku. Celem regulacji jest ustanowienie takiej taryfy, która zrównoważy z jednej strony inwestycje w system przesyłu energii, a z drugiej nie obciąży konsumentów w znaczny sposób. Urząd rozpoczął, również konsultacje z konsumentami ws. nadużyć ze strony dostawców ciepła. Konsultacje dotyczą przerw w dostawach ciepła oraz wzrostów cen.

Brytyjski organ regulacyjny – Ofgem zatwierdził możliwość dokonywania co półgodzinnych rozliczeń na detalicznym rynku energii elektrycznej. Wg. szacunków oszczędność dla konsumentów do 2045 r. wyniesie od 1,5 do 4,5 mld GBP.

Z powodu zmiany taryfy gazowej hiszpański OSP Engas zapowiedział spadek przychodów w 2021 r. o 14% – ok. 380 mln EUR. W Q1 z tego powodu odnotowano spadek przychodów o ok. 15%.

Holenderskie Stone City Energy podpisało uzbekistańskim ministerstwem energii kontrakt budowę turbiny gazowej o mocy 1 560 MW do bloku gazowego w Uzbekistanie. Wartość kontraktu wynosi o 1,2 mld USD.

Bank Commodity Watch Goldman Sachs prognozuje wzrost cen ropy naftowej już w Q3 br. Popyt ma wzrosnąć o 5 mln boe/dzień do 99 mln boe/dzień, a cena do ok. 80 USD/baryłka. Powodem ma być prognozowany wzrost liczby podróży i zużycia paliwa, po dokonaniu szczepień na covid-19.