Rynek detaliczny gazu

Postępujące inwestycje w bloki gazowe. Rząd przewiduje liczne programy dofinansowań dla wodoru. PGNiG publikuje wstępne wyniki za Q1 br. 

W Sejmie powstał Zespół ds. Suwerenności Energetycznej, złożony z 9 posłów partii PiS i Konfederacji. Przewodniczącym Zespołu został Janusz Kowalski. 

Wg. szacunków rządu, do 2028 r. w Polsce może działać nawet 10 GW mocy zainstalowanych w gazie ziemnym. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało na swojej stronie internetowej raport „Informacje analityczne o spółkach Skarbu Państwa”.Liczba podmiotów, w których Skarb Państwa posiada udziały wynosi 175. Średni udział kapitałowy wynosi ok. 44%. W raporcie zawarto, także dane o statusie organizacyjno-prawnym podmiotów i ich znaczeniu dla gospodarki kraju.

Polska przygotowuje się na inwestycje w technologie wodorowe. Strategia wodorowa zakłada, że do 2030 r. inwestycje rzędu na ten cel sięgną aż 17 mld PLN. Dodatkowe fundusze można pozyskać także w ramach Krajowego Planu Odbudowy, skąd inwestycje wodorowe zostanie przeznaczonych 0,8 mld PLN i w ramach programu Nowa Energia, który przeznaczy na ten cel kolejne 0,6 mld PLN.

PKN przeznaczy do 2030 r. ok. 47 mld PLN na inwestycje w energetykę – głównie offshore. Spółka planuje do 2023 r. uzyskać pozwolenia na budowę farm wiatrowych, które miałyby zostać poddane eksploatacji już w 2026 r. W zależności od scenariusza wartość produkcji energii z farm wiatrowych na Bałtyku w skali kraju waha się od 5 do 9 GW w 2030 r. i ok. 11 GW w 2040 r.

PGNiG opublikowało wstępne dane finansowe za Q1 br. EBITDA wzrosło w skali r./r. o 1,3 mld PLN do 3,4 mld PLN. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,8 mld PLN do 14,6 mld PLN. Zysk netto wyniósł ok. 1,8 mld PLN. W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2020 r. PGNiG odnotowało wzrost: wolumenu sprzedaży (o 0,7 mld m3 do 11,3 mld m3) i dystrybucji (o 0,6 mld m3 do 4,6 mld m3) gazu ziemnego i wzrost wolumenu sprzedaży ciepła (o 1 PJ do 17 PJ). Równocześnie przy wzroście wydobycia ropy naftowej (wzrost o 4 tys. ton do 330 tys. ton odnotowano spadek sprzedaży ropy naftowej oraz spadek sprzedaży energii elektrycznej energii elektrycznej (o 0,2 TWh do 1,2 TWh). Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 20 maja br.

PGNiG Ventures wykupiło udziały w spółce Enelion, zajmującej się produkcją ładowarek do samochodów elektrycznych. W ramach pierwszego wykupu akcji PGNiG zapłaciło 2,5 mln PLN. Docelowo spółka planuje wykupić akcje o wartości 6 mln PLN. 

PGNiG Termika podpisało z Konsorcjum Mitsubishi Hitachi i Polimeksu-Mostostalu aneks do umowy na realizację bloku gazowo-parowego w EC Żerań. Termin dostawy został opóźniony na 30 września 2021 r. Równocześnie przyśpieszono termin przyjęcia protokołu zdawczego.

PGNiG Termika podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu długoletnią umowę na dzierżawę i modernizację Ciepłowni Zasanie. Spółka wybuduje w 1,5 roku w Przemyślu elektrownię gazową o mocy ok. 11 MW. Koszt inwestycji to niecałe 29 mln PLN. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakończyło budowę elektrociepłowni gazowej w Mińsku Mazowieckim. Moc cieplna i elektryczna obiektu to: 6,6 MW i 6,4 MW. Całkowity koszt inwestycji to 31,5 mln PLN. 

Veolia Energia Poznań uzyskała zgodę środowiskową na modernizację opalanej węglem Elektrociepłowni Karolin. Spółka wybuduje dwa bloki gazowe o łącznej mocy ciepłowniczej 320 MWt i mocy elektrycznej 200 MWe. Bloki zostaną oddane do użytku w 2026 r. 

Energa uzyskała kolejną zgodę środowiskową ws. budowy elektrowni opalanej gazem w Gdańsku. Przewidywana moc to ok. 0,6 Gwe. Jednostka będąca wspólnym projektem Energi, Orlenu i Lotosu mogłaby powstać do 2026 r.

29 kwietnia na wniosek Gaz Systemu URE zatwierdziło dwa projekty przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska – Niemcy. Chodzi o: Krajowy System Przesyłowy – Trading Hub Europe i System Gazociągów Tranzytowych – Trading Hub Europe.

Skarb Państwa podpisał z PGE, Eneą, KGHM i Tauronem umowę na wykup udziałow w PGE EJ 1 o wartości 530 mln PLN. Fundusze będą pochodzić z funduszu reprywatyzacji. 

28 kwietnia na EEX przeprowadzono w imieniu Polski aukcję na certyfikaty z uprawnieniami do emisji CO2. Popyt znacznie przekroczył podaż, na zaoferowanych 2,6 mln ton zapotrzebowanie rynku wyniosło 3,8 mln ton. Cena przekroczyła próg 48 EUR. 

Już kolejny podmiot, EDF zapowiedziało chęć udziało w budowie elektrowni atomowej w Polsce. Wkrótce firma ma złozyć ofertę obejmującą technologię reaktorów EPR.