Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,4 EUR/MWh. 

W II połowie kwietnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 20,25 – 22,93 EUR/MWh (poprzednio 19,40 – 21,09 EUR/MWh), a na GASPOOL 19,40 – 21,09 20,94 – 22,85 EUR/MWh (poprzednio 19,40 – 21,09 EUR/MWh). Na NCG najniższą cenę odnotowano w dniach 24 i 25 kwietnia, a najwyższą w dniu 30 kwietnia. Na GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano w dniach 17 i 18 kwietnia, a najwyższą w dniu 30 kwietnia. Średnia cena dla Niemiec w II połowie kwietnia br. wyniosła 21,43 EUR/MWh, w I poł. kwietnia było to 19,99 EUR/MWh.

21 kwietnia UE opublikowała nową taksonomię dla klimatu. W taksonomii nie znalazły się regulacje dot. gazu ziemnego i energii jądrowej. Dzień przed publikacją przedstawiciele 8 państw członkowskich (w tym Polski) złożyli wniosek o przesunięcie w czasie publikacji tej części taksonomii. Zostanie ona opublikowana jeszcze w tym roku (prawdopodobnie we wrześniu). W taksonomii utrzymano dotychczasowy poziom emisji – 100g CO2/2e/kWh, który był warunkiem uznania danej technologii za zrównoważoną. Prócz tego należy wskazać na nowe przepisy dot. wodoru. Tzw. jednostki run-of-river (np. bez zbiornika) o gęstości mocy powyżej 5 W/m2, w przeciwieństwie do innych OZE nie muszą przechodzić oceny cyklu okresu użytkowania celem dowiedzenia że próg 100 g CO2/kWh został spełniony. Natomiast jednostki wodorowe o mocy poniżej 5 W/m2, ale ze zbiornikiem, nadal muszą spełniać to kryterium.

Podczas niemiecko-rosyjskiej konferencji minister ekonomii Niemiec poinformował o potrzebie importu gazu z Rosji, jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej. Ministrowie obu państw zapowiedzieli współpracę w zakresie rozwoju technologii wodorowej i transportu tego surowca z Rosji do Niemiec. Dotychczasowe partnerstwo w zakresie paliw kopalnych ma przekształcić się na partnerstwo „wodorowe”. W tym samym dniu Gazprom opublikował szacunkowe plany eksportu gazu do Europy w br. W 2021 r. spółka wyeksportuje od 175 do 183 mld m3 gazu (w ubiegłym roku było to 175 mld m3). W pierwszej połowie kwietnia eksport gazu przez Gazprom poza państwa byłego ZSRR wzrósł o niecałe 30% do 61 mld m3.

E.ON. przeznaczy 630 tys. GBP na angielski fundusz naprawczy energii. Powodem rekompensaty jest błędne i przedwczesne pobranie od klientów zapłaty za świadczone usługi. E.ON. pobrał należność w grudniu 2020 r. podczas gdy termin zapłaty mijał w styczniu 2021 r. 

Hanseatic Energy Hub – inwestor planowanego terminala LNG w Stade (o rocznej zdolności regazyfikacyjnej ok. 12 mld m3 gazu) opóźnił w czasie termin przeprowadzenia wiążącej procedury open-season dla terminala. Procedura odbędzie się we wrześniu br. W marcu br. Fluxys przyłączyło się do projektu. Po wycofaniu się z budowy TLNG przez Uniper obecnie w Niemczech rozważana jest budowa tylko dwóch TLNG.