Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,7 EUR/MWh. Projekt regulacji mocy przyrostowej na granicy polsko-czeskiej.

Najniższą cenę na OTE – 20,49 EUR/MWh odnotowano 25 kwietnia (poprzednio 19,82 EUR/MWh), zaś najwyższą 24,36 EUR/MWh w dniu 30 kwietnia (poprzednio 21,72 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie kwietnia wyniosła 21,82 EUR/MWh (w I poł. kwietnia było to 21,09 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 17 kwietnia – 40 GWh (w I poł. kwietnia 82 GWh). Całkowity wolumen obrotu spadł do 252 GWh.

ERU opublikował decyzję zatwierdzającą projekt mocy przyrostowej na granicy polsko-czeskiej. Projekt ustanawia kodeks sieci dla mechanizmu alokacji zdolności w gazowych systemach przesyłowych obu krajów.

Według danych GasNet, zużycie gazu w Czechach wzrosło w Q1 2021 o ok. 14%, za sprawą m.in. chłodnego początku roku.

Czeski rząd zdecydował się na wykluczenie rosyjskiego Rosatomu od udziału w pierwszych procedurach poprzedzających przetarg na nowy blok w elektrowni atomowej Dukovany. Decyzję ogłoszono dwa dni po wydaleniu z Pragi pracowników rosyjskiej dyplomacji. Rosatom negatywnie odniósł się do decyzji.

GasNet przebudowuje gazociąg wysokiego ciśnienia Brno-Adamov-Blansko. Modernizacja zakończy się w 2023 r. GasNet rozpoczął przebudowę odcinka Vranov-Olešná. Planowany termin zakończenia to wrzesień 2021 r. 

GasNet do końca 2023 roku zainwestuje ponad 180 mln koron w modernizację gazociągów w Pilźnie.

Słowacka spółka SPP po 6 latach strat zanotowała zysk za poprzedni rok, który wyniósł w przybliżeniu 6,6 mln EUR. SPP zwiększyła udział w rynku dostaw gazu z 53% do 58%.