Austria

Austria

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 12,00 EUR/MWh. 

Najniższą cenę 65,719 EUR/MWh odnotowano 1 listopada (poprzednio 66,423 EUR/MWh), zaś najwyższą 79,107 EUR/MWh w dniu 15 listopada (poprzednio 95,076 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie listopada wyniosła 72,78 EUR/MWh (w II poł. października było to 84,78 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 10 listopada – 367 GWh (w II poł. października 480 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 3 120 GWh.

Ceny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Azji wzrosły w tym tygodniu po trzech tygodniach spadku, w ślad za wzrostem popytu w Chinach po gwałtownym spadku temperatur. Średnia cena LNG z dostawą w grudniu do Azji Północno-Wschodniej wzrosła do 31,5 USD/mmBtu, co stanowi wzrost o 2 USD lub ok. 7% w porównaniu z poprzednim tygodniem, podają źródła branżowe. Według analityków Rystad Energy utrzymywanie się w Azji temperatur poniżej średniej może szybko skutkować wyczerpaniem zapasów i zwiększeniem popytu na rynku spot, utrzymując ceny na wysokim poziomie w ramach arbitrażu z TTF.

Zimowe ceny gazu w Nowej Anglii spadają z powodu zmieniających się perspektyw dla LNG i zapotrzebowania na ogrzewanie. Ceny kontraktów terminowych na zimę dla dostaw do Algonquin (Nowa Anglia), spadły o prawie 20% w porównaniu z maksimami z początku października, ponieważ w miarę jak światowe ceny LNG spadają ustępują obawy o sezonowy popyt na rynku gazu w Nowej Anglii.

Chevron Corp i jego partnerzy w projekcie Gorgon LNG w Australii Zachodniej zgodzili się na zakup praw do emisji, o wartości ponad 180 milionów dolarów, stanowiących karę za niewykonanie osiągnąć pięcioletniego celu w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Spółka zainwestuje, także 40 mln USD w „projekty o niższej emisji dwutlenku węgla” oraz kupi i umorzy 5,23 mln certyfikatów praw do emisji gazów cieplarnianych, aby wypełnić zobowiązania projektu Gorgon wobec rządu stanowego, w okresie do połowy lipca 2022 r.

W tym roku firma Eni pod presją inwestorów, aby przejść na ekologię, zobowiązała się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla netto we wszystkich swoich firmach do 2050 r. w ramach jednego z najbardziej ambitnych działań porządkowych w branży.

Zjednoczone Emiraty Arabskie twierdzą, że niewystarczające inwestycje w przemysł ropy naftowej i gazu ziemnego mogą spowodować wzrost cen tych surowców. W konsekwencji może to zagrozić  bezpieczeństwu dostawy energii w okresie przejściowym wymaganym do realizacji projektów nieemitujących dwutlenek węgla. 

Shell i RWE podpisały protokół ustaleń w sprawie produkcji, wykorzystania i dystrybucji wodoru ze źródeł odnawialnych, a także zobowiązały się do zbadania możliwości dekarbonizacji elektrowni gazowych RWE i opalanych biomasą w północno-zachodniej Europie. Firmy badają możliwości, w tym produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Obie Strony mają również zbadać dekarbonizację istniejących elektrowni RWE opalanych gazem i biomasą z dodatkiem CCS.

Obliczone koszty produkcji niebieskiego wodoru są znacznie niższe niż koszty zielonego wodoru. Wg. S&P Global Platts koszt produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych za pomocą elektrolizy alkalicznej w Europie to 10,16 EUR/kg (11,70 USD/kg), zaś produkcja błękitnego wodoru w procesie parowego reformingu metanu to  4,85 EUR/kg.

Spółka Hydro planuje zastąpić gaz ziemny używany w produkcji aluminium odnawialnym wodorem, co pomoże osiągnąć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku.