Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Mniej gazu na GET Baltic, ale więcej transakcji. Spadek przychodów Gazpromu. Renegocjacje cen gazu dla Białorusi. Rekordowe zapasy gazu na Ukrainie.

W I poł. kwietnia na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 82 transakcji (liczba transakcji w II poł. marca – 71). Średnia cena 1 MWh gazu znacznie spadła i wynosi 10,06 EUR/MWh wobec 11,35 EUR/MWh w II poł. marca .

Na Ukrainie 1 kwietnia weszła w życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 4 069 UAH/1000 m3 – 14,99 EUR/MWh (wobec 3 981 UAH w marcu ).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela i wykres obok).

W okresie pierwszych dwóch miesięcy br. przychody Gazpromu ze sprzedaży wyeksportowanego gazu spadły o 51% w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Za sprzedany gaz Gazprom uzyskał 5,1 mld USD. Gazprom prognozuje wzrost popytu na gaz ziemny w 3Q 2020 r. Dotychczasowy spadek zapotrzebowania na surowiec wiązał się z epidemia korony i średnio cieplejszą aurą pogodową, podczas gdy zapotrzebowanie na gaz ziemny w sektorze energetycznym pozostawało na niezmiennym poziomie (głównie ze względu na kompensację spowodowaną wychodzeniem z energetyki opartej na węglu). Gazprom planuje również nową politykę dywidendową.

Zbliżają się kolejne rozmowy negocjacyjne dot. cen gazu dla Białorusi. ME Białorusi poinformował o chęci zakupu części gazu na platformach handlu elektronicznego, gdzie ceny są konkurencyjne. Dotychczas Białoruś kupowała gaz od Rosji jedynie w ramach kontraktów długoterminowych. Aleksander Łukaszenko stwierdził, że w obecnej sytuacji ceny gazu powinny być trzykrotnie niższe od zakontraktowanych (127 USD/1000 m3).

Transneft częściowo wznowił przesył ropy naftowej na Białoruś. ME poinformowało o braku zagrożenia niedoborem ropy na rynku krajowym i eksportowym.

Pod koniec marca w ukraińskich magazynach gazu znajdowała się historyczna (najwyższa od 10 lat) ilość 15,9 mld m3 gazu. Jest to znacznie więcej niż w analogicznym okresie z 2019 r., przy czym 10% – 1,6 mld m3 gazu należy do inwestorów zagranicznych.

OSP Ukrainy – OGTSU dołączył do
ENTSOG-u jako obserwator.

Ukraiński Sejm anulował tegoroczne aukcje na import energii elektrycznej w br. z Białorusi i Rosji.

Dyrektor wykonawczy Naftogazu poinformował o możliwości wszczęcia kolejnego pozwu przeciwko Gazpromowi o wartości 17,3 mld USD, nie podano jednak przedmiotu sporu.

Z powodu pandemii korony Novatek poinformował o zmianie i powrocie do poprzedniego miejsca przeładunku ładunków LNG na zwykłe tankowce. Dotychczas gaz z Jamału był przeładowywany na wyspie Kidllin, ale z powodu pandemii Rosjanie powrócą do przeładunków w Norwegii. W 1Q produkcja gazu przez spółkę wzrosła o ponad 2% w skali r/r do 19,1 mld m3. Równocześnie sprzedaż gazu spadła o 7% do 21 mld m3.

8 kwietnia Gazprom wyemitował euro obligacje o wartości 1 mld USD.

Kommiserant poddaje pod wątpliwość rentowność ekonomiczna magistrali Siła Syberii. Dziennik powołuje się m.in. na niski w stosunku do maksymalnego poziom wykorzystania gazociągu – 5/38 mld m3, mimo stosunkowo wysokich cen sprzedaży (203 USD/1000 m3).

Leave a Reply