Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,3 EUR/MWh. Turcja dywersyfikuje dostawy gazu i zwiększa import z nowych kierunków.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 6,26 EUR/MWh odnotowano 15 maja (poprzednio 7,43 EUR/MWh), zaś najwyższą 7,27 EUR/MWh w dniu 1 maja (poprzednio 8,27 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie kwietnia wyniosła 6,94 EUR/MWh (w II poł. kwietnia było to 8,27 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 12 maja – 217 GWh (w II poł. kwietnia 283 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 810 GWh.

Operatorzy Węgier oraz Ukrainy uruchomili wirtualny interkonektor Bereg.

Włoski koncern Saipem zobowiązał się do inwestycji w OZE i zainstalowania mocy z tej technologii w wysokości 42 GW.

Turcja nie przerwała wierceń na spornych obszarach Morza Śródziemnego w pobliżu Cypru, pomimo epidemii korony. Deklaracje rządu wprost informują, że prace nie zostaną wstrzymane. Tymczasem Grecja, Izrael oraz Cypr opracowują umowę międzynarodową w sprawie konkurencyjnego gazociągu EastMed, który rywalizowałby z tureckimi projektami.

Wstrzymano przepływ gazu przez gazociąg Blue Stream. Prace konserwacyjne potrwają prawdopodobnie do 29 maja, czyli o 10 dni dłużej niż pierwotnie zakładano. W prace są zaangażowane podmioty tureckie oraz rosyjskie.

Turecki rząd poinformował, że w br. co najmniej jedna trzecia gazu importowanego do Turcji trafi tam w formie LNG. Średni udział LNG w imporcie gazu w pierwszych czterech miesiącach br. wyniósł 44%, z czego blisko 40% pochodziło z USA.

Media spekulują na temat prawdopodobieństwa zakupu przez turecki państwowy Botas ładunku LNG w kwietniu br. od Novateku. Możliwą przyczyną rzekomego posunięcia mógł być znaczy wzrost relatywnych cen gazu sieciowego, na który monopol w Rosji ma Gazprom, w odniesieniu do cen LNG (różnica w cenie może być nawet 4-krotna). W ur. spadł również wolumen gazu, jaki Turcja zakupiła od Gazpromu, jego wysokość wyniosła 15,5 mld m3 gazu, czyli o 35% mniej niż w roku jeszcze poprzednim. Rozwój wypadków przemawia za tym, że tendencja spadkowa utrzyma się także w br.

W 1Q br. zysk Saudi Aramco spadł o około 25% (w przybliżeniu 17 mld USD).

Nigeria LNG podjęła finalną decyzję inwestycyjną w sprawie projektu Train 7. Wg. założeń w ciągu 5 lat projekt ma zwiększyć wytwarzanie LNG koncernu w przybliżeniu o jedną trzecią. Podpisano już umowy z wykonawcami inwestycji – wartość umowy podpisanej z międzynarodowym konsorcjum (skład: japońska Chiyoda, włoski Saipem, koreański Daewoo) oszacowano na 4 mld USD.

Leave a Reply