Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Drożej i więcej na GET Baltic. Litwa rozważa możliwość eksportu gazu na Białoruś. Spadek produkcji i eksportu gazu przez Gazprom.

W I poł. maja na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano transakcji o łącznym wolumenie 208 GWh. Wolumen wzrósł w porównaniu do II poł. kwietnia, kiedy wyniósł 194 GWh, jest jednak znacznie mniejszy niż w poprzednich omawianych okresach (II poł. kwietnia: 31 1533 MWh). Średnia cena 1 MWh gazu wzrosła i wynosi 8,27 EUR/MWh (wobec 10,47 EUR/MWh w II poł. kwietnia).

Na Ukrainie 1 maja weszła w życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 3 421 UAH/1000 m3 – 12,92 EUR/MWh (wobec 4 069 UAH/1000 m3 – 15,14 EUR/MWh w kwietniu).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Litewski ME poformował o możliwości eksportu LNG z terminalu w Kłajpedzie na Białoruś przy wykorzystaniu gazociągu Polska – Litwa za pomocą swapów. Gazociąg ma zostać ukończony do końca przyszłego roku. Litwini już w styczniu rozpoczęli prace nad budową interkonektora GIPL. Do końca roku mają położyć 100, ze 165 km odcinka po litewskiej stronie. Maksymalna przepustowość magistrali to 2,5 mld m3 gazu/rok. Budowa nowego połączenia pozwoli także na dalszych eksport surowca z Polski na północ. Z początkiem br. prace rozpoczął gazociąg Balticconnector łączący Estonię z Finlandią.

W przypadku reeksportu gazu na Białoruś podkreśla się, że właścicielami białoruskiej sieci przesyłowej są Rosjanie, którzy nie mają obowiązku udostępniania mocy przesyłowych stronom trzecim. W takim wypadku wątpliwa jest możliwość rewersowego przesyłu na Jamale w kierunku Białorusi. Potwierdza to także stan infrastruktury, która wymagałaby modernizacji tłoczni. Natomiast pierwsze rezerwacje zdolności przesyłowych na odnodze NS2 – EUGAL-u wskazują na co innego.

Mimo ewakuacji części personelu z pola wydobywczego Czajandinskoje, w związku z epidemią, Gazprom poinformował, że dostawy gazu do Chin za pośrednictwem gazociągu Siły Syberii nie są zagrożone. Obecnie Gazprom eksportuje rurociągiem zaledwie 5 mld m3 (z 38 możliwych), ale po uruchomieniu wydobycia z pola Czajandinskoje ma on znacznie wzrosnąć. Gazprom wstrzymał, także prace na polu gazowym Chayanda na Syberii.

W 1Q br. rosyjski eksport gazu do Europy (w tym Turcji) spadł o blisko 20% do poziomu 40 mld m3. W skali roku spółka szacuje spadek na poziomie 16% (z 200 do 170 mld m3). W okresie styczeń – kwiecień Gazprom obniżył o prawie ½ tranzyt przez terytorium Ukrainy do 15,5 mld m3.

Leave a Reply