Infrastruktura

Spalanie adaptacyjne wodoru

Holendrzy badają nowatorską metodę wsparcia gazu ziemnego wodorem.

W celu opracowania nowatorskiej metody spalania wodoru w Holandii utworzono partnerstwo prywatno-publiczne, skupiające 30 podmiotów, które na różnych szczeblach trudnią się obrotem gazem. Inicjatorami przedsięwzięcia są: DNV GL oraz Celsian. W ciągu 2 lat powinno on zaowocować gotowymi projektami urządzeń do tzw. „spalania adaptacyjnego”.

Wrażliwość wysokoenergochłonnego przemysłu przejawia się w dużej ilości produkowanych spalin oraz potrzebie ciągłego poboru energii – często w postaci gazu ziemnego. Żeby wesprzeć wielkich odbiorców tego paliwa, konsorcjum rozpoczęło badania nad możliwością jednoczesnego spalania wodoru i gazu ziemnego, niezależnie od proporcji spalanej mieszanki tych paliw. Po pierwsze, w ten sposób łagodzi się konwersję z odbioru znacznych ilości gazu na odbiór wodoru, dlatego powstaje opcja stopniowej zmiany paliwa. Po drugie, spalanie adaptacyjne wychodzi naprzeciw potrzebie bezpieczeństwa nieprzerywalności dostaw, ponieważ nie zamyka furtki do powrotu do napędu gazem ziemnym w razie potrzeby.

Zakład, w którym trwają prace nad tego typu przystosowaniem znajduje się w Veendam w Holandii. Jeszcze w br., przy udziale Gasunie, odbędzie się tam wymiana pieca naftowego na piec przystosowany do spalania wodoru, używanego przy wysokotemperaturowej obróbce chemicznej.