Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,1 EUR/MWh. Niemieccy OSP występują o modernizację sieci w celu przesyłu wodoru. Wkrótce mogą zostać wznowione prace nad budową NS2.
W II połowie listopada br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 12,61 – 14,47 EUR/MWh (poprzednio 12,70 – 14,11 EUR/MWh), a na GASPOOL 12,48 – 14,61 EUR/MWh (poprzednio 12,84 – 14,43 EUR/MWh). Zarówno na NCG jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano w dniach 21 i 22 listopada, a najwyższą w dniu 30 listopada. Średnia cena dla Niemiec w II połowie listopada br. wyniosła 13,64 EUR/MWh, w I poł. listopada było to 13,57 EUR/MWh.
W ocenie Rystad Energy spadek produkcji energii z węgla i atomu spowoduje w Niemczech wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. Do 2034 r. zapotrzebowanie na ten surowiec wzrośnie z obecnego poziomu 90 mld m3 do 110 mld m3. Wskazuje się, że gaz transportowany poprzez magistralę NS2 byłby tańszy od importu LNG z Ameryki. Krytycy wskazuje, że wykorzystanie gazu do produkcji energii będzie jedynie subsydiarne w stosunku do produkcji z OZE np. w okresach zwiększonego zapotrzebowania.
Czterej OSP: Open Grid Europe, Gasunie, Gascade i Thyssengas mieli zwrócić się do władz o udzielenie dofinansowań na modernizację sieci przesyłowej gazu w kraju do przesyłu wyłącznie wodoru. Inicjatywa uzyskała poparcie samorządów. Rosjanie przekonują, że poprzez NS2 mógłby popłynąć surowiec o 100%-owej zawartości wodoru.
Federalne władze żeglugi wydały ostrzeżenie dla statków morskich o planach budowy gazociągu w okolicy Adlergrund. Prawdopodobnie chodzi o NS2. Dotychczas Akademik Czerski był przez pół roku modernizowany w niemieckiej stoczni w Mukaran (Niemcy). Prezes ukraińskiego OSP wskazuje, że budowa magistrali nie jest konieczna ze względu na obecne zdolności przesyłowe do Europy, które wynoszą 270 mld m3/rok, podczas gdy popyt ma wzrosnąć tylko do 200 mld m3 gazu/rok.
Gascade potwierdziło trzymiesięczne opóźnienie budowy drugiej nitki gazociągu EUGAL. Gazociąg zostanie uruchomiony w kwietniu 2021 r.
Wg. norweskiego OSP Gassco, z powodu strajków na placówce przesyłowej Nyhamna zdolności eksportowe kraju spadną o 15% (o ok. 50 mln m3/dzień). Strajki rozpoczęły się 27 listopada. W poprzedzajacym miesiącu odnotowano najwyższy od ośmiu miesięcy, tygodniowy eksport norweskiego gazu – 345 mln m3 gazu/dzień.
BP i Orsted zawiązały porozumienie o produkcji zielonego wodoru. Zielone paliwo będzie produkowane w zmodernizowanej rafinerii BP w Lingen. Początkowa moc elektrolizatora wyniesie 50 MW, z możliwością wzrostu nawet do 500 MW. Projekt rozpocznie prace w 2024 r.
Uniper opublikował wyniki finansowe za Q3 br. Przychód netto spółki spadł do 446 mln EUR (w 2019 r. było to 991 mln EUR). EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 200 mln EUR i 170 mln EUR do 400 mln EUR i 890 mln EUR.