Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,8 EUR/MWh. Fuzja GPL i NCG. Nowelizacja ustawy o OZE.

W II połowie grudnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 14,99 – 18,39 EUR/MWh (poprzednio 14,16 – 16,61 EUR/MWh), a na GASPOOL 15,71 – 18,81 EUR/MWh (poprzednio 13,88 – 16,26 EUR/MWh). Zarówno na NCG jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 19 grudnia, a najwyższą w dniu 30 grudnia. Średnia cena dla Niemiec w II połowie grudnia br. wyniosła 16,72 EUR/MWh, w I poł. grudnia było to 14,95 EUR/MWh.

1 października 2021 r. dojdzie do połączenia dwóch niemieckich hubów – GASPOOLA (GPL) i Netconnect Germany (NCG) w Trading Hub Europe (THE). GTS i Fluxys pracują nad integracja dotychczasowych VIP-ów z mającym powstać THE. 

Zakończono budowę 2,6 km odcinka nitki NS2 na niemieckich wodach terytorialnych, poprzednio wstrzymywanej przez groźbę amerykańskich sankcji. Do ukończenia magistrali wciąż pozostało ok. 100 km rur. Nie wykluczone, że nowowybrany prezydent USA nałoży na Rosjan kolejne sankcje za potencjalne ataki cybernetyczne m.in. na departament energii.

17 grudnia w Bundestagu uchwalono nowelizację ustawy o OZE. Do niemieckiego prawa wpisano cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w produkcji energii elektrycznej do 2050 r. Ustawa zakłada zwiększenie do 2030 r. udziałów OZE w miksie energetycznym: sektora energii słonecznej do 100 GW (obecnie 52 GW), farm wiatrowych do 91 GW oraz biomasy do 8 GW. Od 2021 r. opłata EEG (ok. 20% ceny za 1 kWh) będzie finansowana z budżetu federalnego. Ustanowiono również minimalne limity przetargów na OZE, które mają pochodzić z południa kraju, celem wyrównania regionalnych nierówności w produkcji energii. Zmieniono również dopłaty dla OZE w przypadku wystąpienia tzw. cen negatywnych. Ceny negatywne pojawiają się wtedy gdy np. w wietrzne i słoneczne dni podaż energii z OZE przekracza popyt. Od teraz producenci OZE będą otrzymywać dopłaty za maksymalnie 4 godziny takiego stanu. Oznacza to rynkową konieczność inwestycji w bardziej elastyczne źródła dostaw energii np. magazyny energii. Nowa regulacja wchodzi w życie z początkiem stycznia 2021 r. 

Wg. szacunków Wspólnoty Robotniczej Bilansów Energetycznych, zużycie energii w 2020 r. spadnie w skali r./r. o 9% do równowartości 399 mln ton węgla kamiennego. Równocześnie, dzięki OZE redukcja emisji wyniesie 12% – odpowiednik 80 mln ton CO2. Udział węgla w miksie energetycznym kraju wyniósł 8%, podczas gdy dla ropy naftowej, gazu i OZE było to: 34%, 27% i 17%.

E.ON. zapowiedziało zmiany w zarządzie spółki z dniem 1 kwietnia 2021 r. Funkcję prezesa zarządu spółki obejmie Leonhard Birnbaum – obecnie dyrektor operacyjny odpowiedzialny za integrację z Innogy.