Infrastruktura

Ogromne inwestycje w zielony wodór

Rola wodoru w kontekście celów na 2050 r.

Przewiduje się, że zużycie zielonego wodoru, do 2050 roku wzrośnie do nawet 800 mln ton rocznie. Wzrost ma być wynikiem popytu w szeroko rozumianej energetyce. W swoim najnowszym raporcie, do powyższego zagadnienia odniosła się Komisja ds. Transformacji Energii (ETC). Według raportu, budowanie gospodarki wodorowej, która ma stanowić przynajmniej 15% całkowitego końcowego zapotrzebowania na energię, będzie wymagać nawet 15 bln USD do 2050 r. Z tego blisko 12,5 bln USD (czyli 85%) odnosi się do wzrostu produkcji zeroemisyjnej energii elektrycznej, ponieważ to właśnie ona ma być główną osią strategii globalnej dekarbonizacji. 

Są jednak sektory, w których bezpośrednia elektryfikacja może być niepraktyczna, w związku z czym wodór, jako akceptowalne paliwo, będzie miał szersze pole zastosowania. Dlatego właśnie można spodziewać się spadku ceny wodoru do 2 USD/kg w 2030 roku oraz dalszej, docelowej redukcji. Proces produkcji wodoru może samodzielnie kosztować jednak ogromne ilości energii elektrycznej. 

Konsumpcja wodoru ma szansę zdominować zużycie w przemyśle, sięgając po dwie trzecie jego łącznego wolumenu popytu (kolejne 25% może odpowiadać natomiast za produkcję na potrzeby transportu). Magazynowanie wodoru napotyka mimo wszystko bardzo kosztowne problemy natury technologicznej.