Rynek

Krajowy Plan Odbudowy

Założenia wykorzystania unijnych funduszy nabierają kształtu. Czekają na nas zmiany regulacji oraz ambitne zmiany.

W ciągu pięciu lat Polska będzie miała dostęp do 136 mld EUR dotacji i 34 mld EUR pożyczek. Cały budżet Funduszu Odbudowy wynosi ponad 720 mld EUR, w skład którego wchodzi Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Polska zobowiązuje się tym samym do przedłożenia KE Krajowego Planu Odbudowy.

Wśród istotnych prognoz związanych z wykorzystaniem środków należy wymienić nowelizacje prawne. Prawdopodobnie wsparcie obejmie to m.in. niskoemisyjne wykorzystanie paliw gazowych (np. biometan), działania prosumenckie, energetykę rozproszoną, wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji, poprawa efektywności energetycznej o 32,5% w 2030 r. Wiele wskazuje na to, że na obszarach wiejskich inwestycje skieruje się w rozmachem w projekty biomasowe do produkcji energii z OZE.

Wśród możliwych zmian wymienia się także mniej rozpoznawalne rozwiązania, jakimi są: Operator Informacji Rynku Energii, modernizacja monitorowania jakości energii elektrycznej, wdrożenie u 80% odbiorców energii elektrycznej zdalnych liczników do 2028 r.

Pieniądze przeznaczone dla Polski z RRF, mają być wykorzystane w konkretnych obszarach, w tym: odnoszących się bezpośrednio do energii, ograniczenia energochłonności, elektro-mobilności. Najwięcej środków przeznaczy się na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności – łącznie 14,3 mld euro. Zasadniczy program polskiej energetyki wyznacza oczywiście PEP2040, dlatego przyszłe działania, do czasu opracowania bardziej szczegółowych danych, powinny być spójne z jego założeniami, w tym także z celami UE na 2030 r.

Gaz ziemny mimo wszystko pozostanie jedynym paliwem kopalnym, wykorzystywanym jako przejściowe źródło energii. W 2030 r. nie więcej niż 56% w wytwarzaniu energii elektrycznej powinien stanowić węgiel. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej powinien wynieść 5,9 GW mocy zainstalowanej do 2030 r. oraz ok. 11 GW do 2040 r. Przekłada się to odpowiednio na: 13,3% do 2030 r. oraz 19,3% do 2040 r.