Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na SPOT o 6,31 EUR/MWh. Ministerstwo gospodarki Niemiec uważa, że certyfikacja Nord Stream 2 nie stanowi zagrożenia dla importu gazu do UE. Operatorzy sieci energetycznych w Niemczech obniżają o 40% podatek finansowania projektów OZE.

W II połowie października br. ceny spot na THE mieściły się w granicach: 62,55 – 91,22 EUR/MWh (79,21 – 116,32 EUR/MWh). Najniższą cenę na THE odnotowano 31 października. Najwyższą cenę na THE odnotowano 21 października. Średnia cena dla Niemiec w II połowie października br. wyniosła 84,08 EUR/MWh, w I poł. października było to 90,39 EUR/MWh.

Niemieckie ministerstwo gospodarki poinformowało, że wg. przeprowadzonej analizy dostaw, certyfikacja Nord Stream 2 nie stanowi zagrożenia dla importu gazu do UE. Do rozpoczęcia działalności gazociąg musi uzyskać jeszcze certyfikacje od Federalnej Agencji Sieci Przesyłowych. Analiza dostaw przeprowadzona przez ministerstwo jest kluczowym etapem w tym procesie. 

Departament Stanu USA ostrzega Europę przed rezygnacją z procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2, na co naciska Rosja. USA uważa, że jeśli Rosja ma wystarczające zasoby gazu, aby załagodzić kryzys gazowy w Europie, powinna to zrobić za pomocą istniejącej infrastruktury rurociągów eksportowych. 

Gazprom opróżnił do bardzo niskiego poziomu własne, zmagazynowane w Europie zachodniej zapasy gazu ziemnego. Wskazuje się, że są to działania Rosji mające zwiększyć niedobór gazu przed zimą. Natomiast Prezydent Rosji tłumaczy sytuację rekordowych cen gazu ziemnego jako konsekwencję niezatłoczenia do magazynów gazu wystarczającej ilości paliwa przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Niemiecki regulator energetyczny poinformował, że NS2 AG musi wykazać, że gazociąg Nord Stream 2 nie będzie łamał zasad konkurencyjności. W tym celu wymagane jest ograniczenie dostawców obsługiwanych przez NS2. W przeciwnym wypadku zostanie nałożona grzywna. 

Wintershall Dea przekonuje, że dzięki uruchomieniu Nord Stream 2 Gazprom będzie w stanie eksportować więcej gazu ze swoich północnych pól gazowych. Dzięki temu, kryzysowa sytuacja na rynku gazowym w Europie ma zostać załagodzona. 

Niemieccy operatorzy sieci energetycznych zdecydowali się obniżyć o 40% podatek pobierany w celu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Podatek od energii odnawialnej wynosił 6,5 centa za kWh i został zmniejszony do 3,72 centa z kWh. Decyzja spowodowana jest stale rosnącymi kosztami energii, które zaczynają odbijać się na konsumentach. Obniżenie podatku chroni ich przed poniesieniem wysokich kosztów.

World Energy Council Germany opublikowało badania wykazujące, że większość międzynarodowych ekspertów energetycznych postrzega transformację energetyczną w Niemczech jako wzór do naśladowania dla innych krajów. Część ekspertów wątpi jednak, aby transformacja przyniosła całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak planowano.

W dniach 21-22 października br. miał miejsce dwudniowy szczyt unijnych przywódców, na którym podjęto problem rosnących cen gazu w Europie. Przed obradami powstał pomysł wspólnych zakupów gazu w ramach UE, jednak Niemcy wypowiedziały się sceptycznie na ten temat. Wg. niemieckich dyplomatów takie rozwiązanie zakłóciłoby rynek UE. Ponadto, Niemcy twierdzą, że nie mają problemów z gazem, ponieważ zapewniły sobie korzystne kontrakty. 

W rankingu merit order na 2023 r., niemiecka energetyka węglowa z elektrowni o średniej sprawnoście zyskała przewagę nad energetyką gazową. Obecne ceny terminowe sugerują, że głębokie przejście z gazu na węgiel może utrzymać się w przyszłym roku. W ostatnim miesiącu koszty progu rentowności dla elektrowni o sprawności 40% wynosiły średnio 93,58 EUR/MWh.