Ceny gazu

Ceny gazu

Ponowny spadek średniego poziomu ceny gazu o 0,8 EUR/MWh.

W I połowie maja ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 5 – 8,13 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 5,51– 8,91 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, spadła do poziomu 6,27 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (5,87 EUR/MWh) i TGE (7,47 EUR/MWh) wzrosła do poziomu 1,60 EUR/MWh.

Na rynku gazu obserwujemy utrzymywanie się relatywnej siły kontraktów na dalszych fragmentach krzywej terminowej. Kontrakty letnie nadal pozostają pod wpływem spowolnienia gospodarczego, ciągle wysokich temperatur, poziomu zapełnienia magazynów oraz utrzymującego się strumienia dostaw LNG. Spadki podaży z USA (ze względu na brak lub niską zyskowność dostaw) rekompensowane są dostawami z Kataru, który próbuje w obecnych warunkach powiększyć swoją pozycję rynkową. Wzrostowym czynnikiem ryzyka pozostają remonty infrastruktury przesyłowej oraz odkładane remonty elektrowni atomowych we Francji.

Z punktu widzenia przesyłu gazu do Europy Zachodniej szczególnie istotna była informacja o zakupie przepustowości na wejściu do Niemiec na punkcie Mallnow od 18 maja do 1 czerwca. Dla rynku był to sygnał, iż Gazprom najprawdopodobniej ma zamiar kontynuować przesył gazu gazociągiem jamalskim, godząc się na rynkowe warunki współpracy. Po stronie polskiej Gazprom do końca miesiąca będzie zmuszony do zakupu przepustowości dobowych.

Leave a Reply